ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ - ΚΥΑ ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)
115 22  Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115,6944364283  e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αρ. πρωτ.:015/2016           Αθήνα 16 Μαΐου 2016
 
ΠΡΟΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΓΗΣ
            κα ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΚΟΙΝ.:ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
           κ. ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΚΟ
 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
 
Με έκπληξη και απορία διαπιστώνουμε ότι στην κοινή υπουργική απόφαση που υπογράψατε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη και που συμπληρώνει την ΚΥΑ 3320/89565/13-08-2015 (ΦΕΚ Β΄1701), δεν εντάξατε και τις τρίτεκνες οικογένειες με ανάλογο εισόδημα(17.280 ευρώ) ενώ πολύτεκνη οικογένεια με τρία τέκνα προστατευόμενα είναι ενταγμένη. Σαφέστατα, είναι άνιση και άδικη η αντιμετώπιση και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκ παραδρομής δεν περιελήφθηκε η τρίτεκνη οικογένεια. Για το εν λόγω θέμα μας είχατε διαβεβαιώσει, σε συνάντησή μας μαζί σας ότι θα αντιμετωπισθεί θετικά.
Επίσης, όσον αφορά το ΤΕΒΑ, σας γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των επικεφαλής των Κοινωνικών Συμπράξεων(Κ.Σ.) αρνούνται να δεχθούν τους συλλόγους τριτέκνων και πολυτέκνων, που ακόμη δεν έχουν λάβει την πιστοποίηση ως φορείς και εθελοντικής δράσης, ως εταίρους. Επίσης δεν δίνουν στους προαναφερόμενους συλλόγους την δυνατότητα να δέχονται αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα ωφελουμένων τριτέκνων και πολυτέκνων. Αυτή η στάση των ανωτέρω Κ.Σ.  έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα καθοριζόμενα με σαφήνεια στο ΔΤ του Γραφείου Τύπου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015. Συγκεκριμένα στο ΔΤ ορίζεται ότι: ΄΄Οι ωφελούμενοι μπορούν  να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ είτε ιδιωτικά από τον προσωπικό τους υπολογιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/, είτε στα σημεία που έχει ορίσει ο Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, είτε στις άτυπες Δομές.΄΄. Στις άτυπες δομές περιλαμβάνονται και οι Σύλλογοι τριτέκνων και πολυτέκνων που δεν έχουν ακόμη λάβει την πιστοποίηση.
 
Κατόπιν των εν συντομία ανωτέρω αναφερομένων, παρακαλούμε για:
α. την ένταξη και των τρίτεκνων οικογενειών στους δικαιούχους με ανάλογο εισόδημα που προβλέπεται για τους πολυτέκνους όσον αφορά την ΚΥΑ 3320/89565/13-08-2015 (ΦΕΚ Β΄1701),
β. την παροχή διευκρινήσεων προς τους επικεφαλής εταίρους των κοινωνικών συμπράξεων στα πλαίσια υλοποιήσεως του ΕΠΙΧ Ι/ΤΕΒΑ ότι και οι σύλλογοι τριτέκνων και πολυτέκνων δύναται να ενταχθούν ως κανονικοί εταίροι και να δέχονται τόσο αιτήσεις ωφελουμένων τριτέκνων και πολυτέκνων αλλά και να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες. Βεβαίως, ήδη οι σύλλογοι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες πιστοποιήσεως αλλά λόγω του ότι απαιτείται αρκετός χρόνος(6 μήνες)  θεωρούμε αναγκαία την αποδοχή των προτάσεών μας.
Τέλος επανερχόμασθε στο αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας προκειμένου να δρομολογηθούν ενέργειας που αφορούν την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδος μας και ειδικότερα την βασική μας πρόταση για χαρακτηρισμό των γονέων με τρία τέκνα ως πολυτέκνους.

Με τιμή 

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

«ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΔΟΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

«ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΔΟΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» 

Την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί ως προκαταβολή, η πληρωμή του 50% της δόσης των οικογενειακών επιδομάτων του Α’ τριμήνου του έτους 2016 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών), με βάση τα στοιχεία αιτήσεων Α21 του έτους 2015. 

 Η πληρωμή αφορά περίπου 700.000 οικογένειες-δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται περίπου στο ποσό των 70.000.000 €.
 Επειδή τα προηγούμενα δύο χρόνια που χορηγήθηκε προκαταβολή διαπιστώθηκε ότι υπήρξε καταβολή ποσού 8 εκ. ευρώ σε μη δικαιούχους, είχε αποφασισθεί η δόση του Α’ τριμήνου να καταβληθεί σε όσους/όσες υποβάλλουν αίτηση Α21. Δυστυχώς η αποχή των φοροτεχνικών και η μικρή καθυστέρηση στο άνοιγμα του TAXIS, είχε ως αποτέλεσμα να έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής μικρός αριθμός (34.846) αιτήσεων Α21. Για τον λόγο αυτό θα χορηγηθεί προκαταβολή 50% της δόσης του Α’ τριμήνου του έτους 2016 σε όλους όσους/ όσες δικαιώθηκαν οικογενειακού επιδόματος το έτος 2015.
 Τέλος, πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι:
Οι δικαιούχοι του έτους 2015, που θα εισπράξουν με την μορφή προκαταβολής το 50% της δόσης του Α’ τριμήνου έτους 2016, υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν την αίτηση Α21 μέχρι την 15-1-2017, προκειμένου να συμψηφιστεί το ποσό που τους χορηγήθηκε προκαταβολικά με το ποσό που δικαιούνται. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 για το έτος 2016, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφθεί, η χορηγηθείσα προκαταβολή θα πρέπει να επιστραφεί στον ΟΓΑ (Τράπεζα Πειραιώς αρ. Λογαριασμού GR 78 0171 0170 0060 1703 0022 477) διαφορετικά θα θεωρηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιδιωχθεί η είσπραξη της μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ.
 Χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, στην ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο
 «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων».

 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ
 

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

ΕΥΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥκαρτες για καλο πασχα

Το Φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ζωές όλων σας και να σας χαρίζει υγεία, οικογενειακή ευτυχία και αγάπη .

Ώρες Λειτουργίας Γραφείου

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι τα γραφεία του Συλλόγου θα ανοίξουν τις παρακάτω μέρες : 

Τρίτη       19/4/2016  18:00 - 19:00 
Πέμπτη    21/4/2016  18:00 - 19:00
Τρίτη       26/4/2016   18:00 - 19:00 
Πέμπτη   28/4/2016    17:00 - 18:00 


Μετά τις γιορτές του Πάσχα το γραφείο θα ξανά ανοίξει  Πέμπτη  12/5/2016  18:00 - 19:00 Για το Δ.Σ