ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση για μείωση τελών Δήμος Διρφύων Μεσσαπιών


Πρόσκληση για μείωση τελώνΣύμφωνα με την αρ. 144/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της εφαρμογής άρθρου 202, παρ. 3, Ν. 3463/2006 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016), περί μείωσης των δημοτικών τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και καθαριότητας- 
φωτισμού σε ειδικές κατηγορίες πολιτών, ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων καλεί τους άπορους, τα άτομα με αναπηρία, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους μακροχρόνια άνεργους και δικαιούχους του πρώτου κεφαλαίου του Ν.4320/2015, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα (Αβάντων 18, Ψαχνά) και να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι και 31/03/2017.

 Πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο Δημαρχείο, στα ΚΕΠ, στο Δημοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Στενής στην ιστοσελίδα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων www.dirfion-messapion.gr στη σχετική ανακοίνωση, 
Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 έως τις 14:00 με τις δημοτικές υπαλλήλους Σταματούλα Σαββοπούλου (τηλ. 22283- 50246) και Μαρία Αραμπατζόγλου (τηλ. 22283- 50236) γραφ. Εσόδων.

Ψαχνά 21 Φεβρουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων Γεώργιος Ψαθάς

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση -Ενημέρωση : Ευρωπαϊκή Πίστη


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ασφαλιστικό γραφείο Αλεξίου και το κατάστημα πωλήσεων Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ(Λεώνη),  καλούν τα μέλη του συλλόγου Γονεων με τρία Τέκνα σε μια δίωρη ενημέρωση για να δοθούν λύσεις στην νοσοκομειακή περίθαλψη. 

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε όλους και θα ήταν τιμή μας να δώσουμε στον κάθε ένα από εσάς ένα προσωπικό δώρο.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα υπάρξει κλήρωση όπου ο νικητής θα λάβει ένα πλήρες νοσοκομειακό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18/2/2017, στις 11:00 και θα διαρκέσει έως τις 13:00. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα στις 13:30.


Αλεξίου
Λεώνη

 Σημείωση : Από την Ευρωπαϊκή πίστη εστάλη στον Σύλλογο μας η πρόσκληση για ενημέρωση των μελών για να δοθούν λύσεις στην νοσοκομειακή περίθαλψη . 

Παρακαλούνται όσα μέλη επιθυμούν να μετέχουν στην συνάντηση η οποία θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου μας ΠΗΛΙΚΑ 28 ΧΑΛΚΙΔΑ , Σάββατο 18/2/2017 11:00-13:00 να δηλώσουν απαραίτητα συμμετοχή έως την Πέμπτη 16/2/2017 στο τηλέφωνο : 6980073787 . Με εκτίμηση . 


                                                                                                                         Το ΔΣ 

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ


ΤΟ Δ.Σ του Συλλόγου ενημερώνει τα μέλη του  ότι ο Δήμος Χαλκιδέων μετά από αίτημα που έκανε ο Σύλλογος μας για μείωση των δημοτικών Τελών και στις Τρίτεκνες Οικογένειες έκανε δεκτό το αίτημα  , παρακάτω ακολουθεί απόσπασμα της απόφασης και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να προσκομίσουν τα μέλη μας ώστε να μπορούν να έχουν την μείωση . 


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Δ Η Μ Ο Σ  Χ Α Λ Κ Ι Δ Ε Ω Ν  Από το πρακτικό Νο 28/ 2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας Αριθμ. αποφ. 391/ 2016  :

 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06) και με την 120/2011 παραγρ.ΙΙ ορίστηκε το πλαίσιο (κατηγορίες δικαιούχων, όροι και τηρούμενη διαδικασία) για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών : 1. αναπηρία α) νεφροπαθείς με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και β) ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας άνω 80% 2. απόρους Δημότες και 3. πολυτέκνους, όλες οι ανωτέρω κατηγορίες τυγχάνουν την πλήρη απαλλαγή των επιβαλλόμενων των Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Η παρ.3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα ». Β2. Κατηγορίες πολιτών (σύμφωνα με τα ανωτέρω) : 1η κατηγορία: άποροι 2η κατηγορία: πολύτεκνες οικογένειες 3η κατηγορία: άτομα με αναπηρία 4η κατηγορία: τρίτεκνες οικογένειες 5η κατηγορία: μονογονεϊκές οικογένειες 6η κατηγορία: μακροχρόνια άνεργοι 7η κατηγορία: άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας
Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα : 

4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με πρόσφατο  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή  αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06), Βεβαίωση Τριτεκνίας .

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Δικαιολογητικά κατάθεσης : 
Οι δικαιούχοι της ανωτέρω μείωσης αφορούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τους χώρους οίκησή τους της κυρίας μονίμου κατοικίας τους που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Χαλκιδέων και θα προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πλέον του αντίστοιχου αποδεικτικού ιδιότητάς τους (όπως αναφέρεται ανωτέρω) και : 
 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση 
2. Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ 
3. Φορολογική δήλωση (Ε1). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την ∆.Ο.Υ. 
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα (προηγούμενου φορολογικού έτους). 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης - Βεβαίωση Τριτεκνίας  
6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μίσθωσης 
7. Φωτοτυπία ταυτότητας 
Επί πλέον θα πρέπει ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος να εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου και να πραγματοποιείται εκτίμηση των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της ιδιότητας) θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή.

4. Τρίτεκνοι : 
Πλήρης απαλλαγή  : 
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ -

Μείωση σε ποσοστό 50% : 
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους από είκοσι χιλιάδες και ενός λεπτού (20.001) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ


Επισήμανση -   Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. - Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στις αρμόδιες κατά τόπον Δημοτικές Ενότητες οι οποίες θα προβούν στο έλεγχο των δικαιολογητικών Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται από Φεβρουάριο έως και τον Μάρτιο κάθε Έτους - Για κάθε τι που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση , εξακολουθεί να ισχύει ,σύμφωνα με τα οριζόμενα από προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που ρυθμίζουν αυτό αναλόγως.


Με εκτίμηση .

Για το ΔΣΗ πρόεδρος

Γένη - Γκάνη Φανή