ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Φοιτητικό επίδομα 2013: Όλες οι προυποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τα 1.000 ευρώ


Τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις στις κατά τόπους ΔΟΥ και να λάβουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ, εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, έχουν οι οικογένειες φοιτητών οι οποίοι σπουδάζουν σε πόλεις που βρίσκονται μακριά από την κύρια κατοικία τους.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στους γονείς προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς επίσης και για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Το επίδομα καταβάλλεται για όσο διάστημα προβλέπεται ότι διαρκούν οι σπουδές, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής. Μπορεί να χορηγηθεί και στους ίδιους τους φοιτητές, εφόσον είναι πάνω από 25 ετών ή είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι ακόλουθες:

- Ο φοιτητής να είναι Ελληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας.

- Στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης θεωρείται ως μία πόλη ο νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων και περιοχών του που απέχουν περισσότερο από 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Οι πόλεις και περιοχές αυτές θεωρούνται αυτοτελείς πόλεις.

- Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του πατέρα, της μητέρας και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή.

- Οι γονείς των φοιτητών πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις για τη χορήγησή του στις ΔΟΥ που είναι αρμόδιες για τη φορολογία των εισοδημάτων τους, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Η αίτηση, η οποία έχει ταυτόχρονα και τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να αναζητηθεί από τη ΔΟΥ φορολογίας του δικαιούχου. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία που βρίσκεται σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία κατοικεί η οικογένειά του. Το μισθωτήριο πρέπει να είναι θεωρημένο από τη ΔΟΥ στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν το φωτοαντίγραφο δεν είναι επικυρωμένο από άλλη Αρχή η επικύρωσή του μπορεί να γίνει από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

- Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει στο μισθωτήριο συμβόλαιο να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

- Εάν ο φοιτητής διαμένει σε ξενοδοχείο ή πανσιόν, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ' αυτό καθώς και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο. Η δίμηνη διαμονή πρέπει να έχει συμπληρωθεί εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΣΤΗΝ KINDERLAND

 ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/3/2013 ΩΡΑ 19.00, Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΣΤΗΝ KINDERLAND ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.


 http://www.kinder-land.gr/xoros/10.jpgΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. 6945783700.


ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Τυροπιτάκι
Λουκανικοπιτάκι   
Κεφτεδάκια
Πατάτες τηγανιτές
Χυμός παιδικός 

Οι συνοδοί των παιδιών θα πληρώσουν τον καφέ ή το αναψυκτικό τους

Δωρεάν Διανομή Τροφίμων Έτους 2013.

  Σας γνωρίζουμε ότι , οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων του έτους 2013 θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Συλλόγου, τα παρακάτω δικαιολογητικά επικυρωμένα έως 31/3/2013:

 1.Αίτηση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα (θα τη βρείτε στο γραφείο του συλλόγου).

 2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 για τη συμμετοχή του δικαιούχου στο πρόγραμμα μέσω ενός μόνο φορέα υλοποίησης (θα τη βρείτε στο γραφείο του συλλόγου).
 3.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου , ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.
 4.Πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 5.Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος .Σε περίπτωση μη παραλαβής του τελευταίου εκκαθαριστικού  ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από τη Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη απο τη Δ.Ο.Υ.
 6.Έγγραφα απο Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ) που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.


Το εισόδημα κατά περίπτωση για ένταξη στο πρόγραμμα κλιμακώνεται όπως φαίνεται παρακάτω:


Ατομικό Εισόδημα     12000 Ευρώ
Σύζυγος                          15600 Ευρώ
1ο Παιδί                         19200 Ευρώ
2ο Παιδί                         22800 Ευρώ
3ο Παιδί                         27600 Ευρώ 
   Επιπλέον το εισόδημα των 12000 Ευρώ προσαυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ή δυσίατα νοσήματα .
   Επίσης το εισόδημα των 12000 Ευρώ προσαυξάνεται κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
   Τα προς διανομή τρόφιμα υπολογίζονται ανά οικογένεια λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών τους (γονείς και προστατευόμενα τέκνα), και παραλαμβάνονται στο τέλος του χρόνου.    ΠΡΟΣΟΧΗ
 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ.
 ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ.


  Τα μέλη του Συλλόγου που μένουν στους Δήμους εκτός του Δήμου Χαλκιδέων μπορούν να προμηθεύονται τα δυο πρώτα δικαιολογητικά από τα κατά τόπους ΚΕΠ από τη Δευτέρα 4/3/2013.


ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΗΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ      16.00 - 18.00

ΤΡΙΤΗ            17.00 - 19.00

ΠΕΜΠΤΗ      17.00 - 19.00

ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 22 ΤΗΛ. 22210 27568

   Για ανανέωση της κάρτας για το 2013 απαιτείται ετήσια συνδρομή 15 ευρώ, ενώ για νέες εγγραφές χρειάζεται να προσκομίσετε ακόμα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και από μία φωτογραφία των μελών που είναι άνω των 17 ετών.

   Τα μέλη του συλλόγου από την υπόλοιπη Εύβοια που θέλουν να στείλουν τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, πρέπει να τα στείλουν στη διεύθυνση Τ.Θ. 18636.Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΓΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου
Δευτέρα, 25.02.2013


Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή οικογενειακών επιδομάτων (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα σε τρίτεκνες οικογένειες , εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ, ισόβιες
συντάξεις) σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
Η πληρωμή αυτή αφορά σε δικαιούχους με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και μέχρι την κατάργηση των επιδομάτων με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (1-11-2012 ή 1-1-2013, ανάλογα με το επίδομα). Τα ποσά που θα καταβληθούν άπαξ αντιστοιχούν στα αναδρομικά
που δικαιούνται.
Επίσης, η πληρωμή αυτή, αφορά και πρόσωπα που ήταν δικαιούχοι επιδόματος και τους οφείλεται κάποιο ποσό από τον ΟΓΑ (π.χ. μετά από άρση αναστολής καταβολής του επιδόματος ή λόγω σπουδών τέκνων κλπ).
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 14.519.464,10 €

Από το Γραφείο Διοίκησης Ο.Γ.Α.

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ 2012

 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2012 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΩΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/1/2013 ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ:
 
 
ΓΡΑΒΙΕΡΑ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΡΥΖΙ ΚΑΙ ΦΕΤΑ
 
Τόπος –Χώρος και Χρόνος Διανομής
 
Οδός Λειβαρά 30 Χαλκίδα έναντι 2ου Λυκείου Χαλκίδας στο Βούρκο
Τετάρτη 20/2/2013 ώρα 15.00 - 17.00 &
 Σάββατο 23/2/2013 ώρα 10.00 - 12.00
 
Παρακαλούνται τα μέλη-δικαιούχοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα και την κάρτα μέλους του συλλόγου, σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αδύνατη η παραλαβή των τροφίμων.
 
 

Η χορήγηση του ειδικού επιδόματος ύψους 500 ευρώ το χρόνο για κάθε ένα τέκνο

 Το πολυτεκνικό επίδομα των 500 ευρώ θα παίρνουν για κάθε ένα από τα παιδιά τους οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, και όχι μόνο για τρίτο παιδί και πάνω όπως είχε αρχικά διαφανεί από τη σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε με το φορολογικό νομοσχέδιο. Ανοιχτό φαίνεται να είναι και το ενδεχόμενο να φορολογηθεί αυτό το μικρό βοήθημα των πολυτέκνων, με αποτέλεσμα η πραγματική ενίσχυση να είναι πολύ μικρότερη από 500 ευρώ ανά παιδί.

Στη νέα διάταξη που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή θα προκύπτει σαφώς ότι σε κάθε τρίτεκνη και πολύτεκνη οικογένεια με ετήσιο εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ χορηγείται από φέτος ειδικό επίδομα 500 ευρώ το χρόνο για κάθε ένα τέκνο, και όχι για κάθε τέκνο από το τρίτο και τα επόμενα. Δηλαδή, κάθε τρίτεκνη οικογένεια με ετήσιο εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ θα δικαιούται συνολικό επίδομα 1.500 ευρώ το χρόνο κι όχι μόνο 500 ευρώ, όπως προβλέπει η ισχύουσα διάταξη. Επίσης, κάθε τετράτεκνη οικογένεια θα δικαιούται συνολικά 2.000 ευρώ το χρόνο και όχι 1.000 ευρώ, όπως προβλέπει η ισχύουσα διάταξη. Τα επιδόματα αυτά θα καταβάλλονται στις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες μαζί με το «ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων», που θα κυμαίνεται από 13,33 έως 40 ευρώ το μήνα. Με αυτά τα δεδομένα:

1) Τρίτεκνη οικογένεια θα εισπράξει:
α) Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων:
- 120 ευρώ το μήνα εάν έχει εισόδημα έως 11.000 ευρώ
- 80 ευρώ το μήνα εάν έχει εισόδημα από 11.001 έως 22.000 ευρώ
- 40 ευρώ το μήνα εάν έχει εισόδημα από 22.001 έως 33.000 ευρώ.
β) Επίδομα τρίτεκνων 1.500 ευρώ το χρόνο

2) Κάθε οικογένεια με τέσσερα παιδιά, θα λάβει:
α) Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων:
- 160 ευρώ το μήνα, εάν έχει εισόδημα έως 12.000 ευρώ
- 106,66 ευρώ το μήνα, εάν έχει εισόδημα από 12.001 έως 24.000 ευρώ
- 53,33 ευρώ το μήνα, εάν έχει εισόδημα από 24.001 έως 36.000 ευρώ.
β) Πολυτεκνικό επίδομα 2.000 ευρώ το χρόνο.

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Εκπτώσεις Τριτέκνων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

ΑΝΕΚ
 Δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο και Πειραιάς- Χανιά, 50%στους      επιβάτες, 30% στις καμπίνες, και 20% στα αυτοκίνητα.


 
BLUE STAR FERRIES 
 Δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο, 50%στους επιβάτες, 30% στις καμπίνες, και 20% στα αυτοκίνητα.


 
NEL LINES 
 Σε όλες τις γραμμές του Αιγαίου ισχύει η έκπτωση 50% στους επιβάτες.


 
ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ
 Δρομολόγιο Πειραιάς – Αίγινα, έκπτωση25% στο εισιτήριο.


 ΜΙΝΟΑΝ LINES 
 Δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο, 50%στους επιβάτες, 30% στις καμπίνες, και 20% στα αυτοκίνητα

 
SUPER FAST FERRIES 
 Δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο, 50%στους επιβάτες, 30% στις καμπίνες, και 20% στα αυτοκίνητα.


 
CRETAN LINES
  ( ΕΛΛΗ Τ ) (ELLI T ) για την γραμμή Πειραιά –Ρεθύμνου –Πειραιά, ισχύουν οι εξής έκπτώσεις για τους τρίτεκνους: *ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 50%, * ΚΑΜΠΙΝΑ 40%, * Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ& ΔΙΚΥΚΛΑ 20%

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Όθων και Ποθούλα

Ο Σύλλογός μας συνεχίζοντας τις φετινές θεατρικές του εξορμήσεις προγραμμάτισε για το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013 την   παρακολούθηση   της θεατρικής παράστασης «Όθων και Ποθούλα», στο Θέατρο « Χορν », σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή.


 
 

Όθων και Ποθούλα του Άκη Δήμου
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής
Ένας, άλλοτε οικονομικά κραταιός, βιοτέχνης πτωχεύει και αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη μεζονέτα του στα βόρεια για να εγκατασταθεί με τη γυναίκα του στο προικώο της στο Κουκάκι. Θα μπορούσε να είναι μια ακόμη ιστορία στον καιρό της κρίσης. Αλλά δεν είναι. Γιατί ξαφνικά ο Όθων Μολοχάνθης και η σύζυγός του Δωδώνη θα βρεθούν να συγκατοικούν με την Ποθούλα Ραρράκου, Κυρία των Τιμών της Βασίλισσας Αμαλίας και πνεύμα εκ γενετής ανυπότακτο, έναν Αξιωματικό της Χωροφυλακής, ορκισμένο εχθρό της Βαυαροκρατίας, κι ένα νεαρό Εαμίτη έτοιμο για τ’ αντάρτικο. Από αυτή τη συγκατοίκηση δεν μπορεί παρά να κριθεί όχι μόνο το μέλλον της χώρας, αλλά και η τύχη του απελπισμένου Όθωνα, που βρίσκεται ξαφνικά από καταχρεωμένος βιοτέχνης… ηγέτης μιας ανήκουστης επανάστασης.

Από την Αθήνα του 2012 σ’ εκείνη του 1837 - με μια ενδιάμεση στάση στο 1942 -, μια… εκτός εαυτού κωμωδία, που δε βάζει γλώσσα μέσα της. Αφιερωμένη εξαιρετικά σε μια Ελλάδα που πέφτει συνέχεια του θανατά αλλά ποτέ δεν τα τινάζει.Οι συντελεστές

Συγγραφέας: Άκης Δήμου
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής
Σκηνικά : Μαργαρίτα Χατζηϊωάννου
Κοστούμια : Ντένη Βαχλιώτη
Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Πρωταγωνιστούν:
Σταμάτης Φασουλής, Σοφία Φιλιππίδου, Θανάσης Αλευράς, Σοφία Φαραζή, Κωνσταντίνος Καρβέλης και σε ρόλο έκπληξη η Βέρα Κρούσκα!


Τιμή: Εισιτήριο θεατρικής παράστασης 15 € το άτομο.
Αναχώρηση από τo Βούρκο έναντι ΕΠΑΛ στις 19.00.
Κρατήσεις στο τηλ. 6981005877. 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ 2012 ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου γνωστοποιεί στα μέλη του συλλόγου, που είχαν προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά και είχαν εγκριθεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή:
 
ΓΡΑΒΙΕΡΑΣ, ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΤΑΣ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΕΛΑΒΑΝ ΑΚΟΜΑ
 
Τόπος –Χώρος και Χρόνος Διανομής
 
Οδός Λειβαρά 30 Χαλκίδα έναντι 2ου Λυκείου Χαλκίδας στο Βούρκο
Τετάρτη 13/2/2013 ώρα 15.00 - 17.00 &
 Σάββατο 16/2/2013 ώρα 10.00 - 12.00
 
Παρακαλούνται τα μέλη-δικαιούχοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα και την κάρτα μέλους του συλλόγου, σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αδύνατη η παραλαβή των τροφίμων.

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

  Η ετήσια χοροεσπερίδα του συλλόγου μας έγινε χθες με μεγάλη συμμετοχή από τα μέλη μας.
Είχε βραβεύσεις παιδιών των οικογενειών μας που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Είχε πολλά δώρα, προσφορά των καταστημάτων Χαλκίδας και Ν. Αρτάκης, είχε και δυο μεγάλα 
σε αξία δώρα, προσφορά του συλλόγου, ένα tablet και ένα laptop.
 Είχε κέφι και χορό. Να είμαστε καλά και του χρόνου! 
Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ...ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


  Στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Απαλλάσσονται οι τρίτεκνοι από τα Δημοτικά Τέλη με ετήσιο εισόδημα μέχρι 40.000. Πάνω από αυτό έχουν μείωση 50%. Απαλλάσονται από τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς με εισόδημα μέχρι 55.000. Πάνω από αυτό καταβάλουν το 60% των τροφείων. Εάν είναι και τα 3 παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, τότε το 3ο παιδί είναι Δωρεάν. Στα καλλιτεχνικά τμήματα 50% έκπτωση για το 3ο παιδί. Στα αθλητικά τμήματα απαλλάσσονται από οικονομική συμμετοχή μέχρι 55.000. Πάνω από αυτό καταβάλλουν 25 ευρώ για το κάθε παιδί. Γίνονται προσλήψεις τριτέκνων σε χωριστό ποσοστό από τους πολύτεκνους.


   Στο Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Προτεραιότητα των τριτέκνων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου. Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ. Μείωση Δημοτικών τελών στους τρίτεκνους 50% και για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 27.600.

·               Στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: εγγράφονται στους Παιδικούς Σταθμούς ατελώς για εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ ετησίως. Έκπτωση 50% στα Δημοτικά Τέλη.

·                Στο Δήμο ΠΕΝΤΕΛΗΣ: 50% ΈΚΠΤΩΣΗ στα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΤΡΟΦΕΙΑ παιδικών Σταθμών, και αθλητικές δραστηριότητες.

·                 Στο Δήμο ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ: έκπτωση 50% στα δημοτικά τέλη με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ.

·                 Στο Δήμο ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: παρέχονται Δωρεάν μαθήματα στους τρίτεκνους, στη Φιλαρμονική Λαυρίου, Φιλαρμονική Κερατέας, και Παιδική Χορωδία Λαυρίου.

·     Στο Δήμο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: απαλλάσσονται από τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς με εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ. Μέχρι 50.000 εισόδημα έχουν έκπτωση 50%. Στο Δημοτικό κλειστό Γυμναστήριο με 15 ευρώ τον μήνα, και στο πρόγραμμα ΄΄αθλητισμός για όλους΄΄ με 50 ευρώ για κάθε αθλητική περίοδο. Ως προς τα Δημοτικά Τέλη, Απαλλάσσονται με εισόδημα έως 21.000 ετησίως, και σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας το οίκημα να μην ξεπερνά τα 120 τμ.

·                Στο Δήμο ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ: 10% έκπτωση στους παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά των τριτέκνων. Μείωση Δημοτικών τελών 50%

·                Στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Απαλλαγή τριτέκνων από τα δημοτικά τέλη με εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ. Πάνω από αυτό δημοτικά τέλη 50%

·                 Στο Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ: απαλλάσσονται από τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς με οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 30.000 ευρώ. Πάνω από αυτό το πρώτο παιδί, πληρώνει 10 ευρώ τον μήνα, και το δεύτερο 5 ευρώ τον μήνα.

·                 Στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ: Έκπτωση 50% στα Δημοτικά τέλη. Επίσης έκπτωση στα τέλη νερού (Νέα Ερυθραία).

        Στο Δήμο ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. ΔΩΡΕΑΝ φοίτηση των παιδιών των Τριτέκνων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

    Στο Δήμο ΜΑΡΑΘΩΝΑ  μείωση των δημοτικών φόρων και τελών για την πρώτη κατοικία κατά 30% με την προυπόθεση τα τέκνα να συνοικούν με αυτούς και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 35.000,00Ε καθώς επίσης και το τελευταίο τέκνο της οικογένειας δεν είναι άνω των 25 χρόνων.
 
     Στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, μείωση 50% στα δημοτικά τέλη για εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ. Στους παιδικούς σταθμούς 50% μείωση για την παράλληλη φοίτηση 2 παιδιών, και δωρεάν το 3ο παιδί. Μείωση 50% στα προγράμματα άθλησης του δήμου για εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ.
 
Στο Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ.
   
     Στο Δήμο ΙΛΙΟΥ, απαλλάσσονται από τα δίδακτρα οι τρίτεκνες οικογένειες στα επιμορφωτικά τμήματα του δήμου.
 
Στο Δήμο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, μείωση 50% στα δημοτικά τέλη, για τρίτεκνους με ανήλικα τουλάχιστον τα 2 παιδιά, και με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ.
 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΩΣΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΡΙΘΗΚΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ...

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΤΙΣ 16/1/2013 ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ BLOG Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ:


Στις 11/1/2013 ψηφίσθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», το οποίο περιλαμβάνει στο άρθρο 7 τις ακόλουθες παραγράφους: 
«6. Η τέταρτη περίπτωση της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτωμένων τέκνων σε σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.»
7. Θεσπίζεται ειδικά για τα εξαρτώμενα τέκνα από το τρίτο τέκνο και πάνω, ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ' έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45 000) ευρώ.»
 Αυτό σημαίνει:
 
 1) Ότι το τελικό ποσό ανά τέκνο είναι 40 ευρώ και όχι 44 ευρώ και 
 2) Το ποσό των 500 ευρώ είναι από το 3ο τέκνο και άνω και όχι όπως αρχικά έλεγαν για κάθε τέκνο σε τριτέκνους και πολυτέκνους.
 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ  ΤΙ ΨΗΦΙΖΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ.

ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ;
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ:  http://beta.antenna.gr/webtv/watch?cid=ay_l_gl_z_ts_gko%3d

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΡΥΖΙ ΚΑΙ ΦΕΤΑ - ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ 2012 ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου γνωστοποιεί στα μέλη του συλλόγου, που είχαν προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά και είχαν εγκριθεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή:
 
ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΤΑΣ
 
Τόπος –Χώρος και Χρόνος Διανομής
 
Οδός Λειβαρά 30 Χαλκίδα έναντι 2ου Λυκείου Χαλκίδας στο Βούρκο
Τετάρτη 6/2/2013 ώρα 15.00 - 18.00 & Σάββατο 9/2/2013 ώρα 10.00 - 13.00
 
Παρακαλούνται τα μέλη-δικαιούχοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα και την κάρτα μέλους του συλλόγου, σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αδύνατη η παραλαβή των τροφίμων.