ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Αιτήσεις Εγγραφής στο Σύλλογο

Σας γνωρίζουμε οτι αιτήσεις εγγραφής για το Σύλλογο Γονέων με 3 Τέκνα Ν. Ευβοίας μπορείτε να βρείτε σε όλα τα ΚΕΠ του Νομού .
Το Δ.Σ