ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2013

 Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων οι κάτωθι ποσότητες: 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

α. Ζώνη 2: 1.260.000 κιλά ζυμαρικών στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας,) διανέμονται 6(έξι) κιλά ανά άτομο (σύνολο 238.362 κιλά) στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών (σύνολο 1.021.637 κιλά), ως εξής : 

14(δεκατέσσερα) κιλά ανά οικογένεια με 2 μέλη
20(είκοσι) κιλά ανά οικογένεια με 3 μέλη
27(είκοσι επτά) κιλά ανά οικογένεια με 4 μέλη
33(τριάντα τρία) κιλά ανά οικογένεια με 5 μέλη
40(σαράντα) κιλά ανά οικογένεια με 6 μέλη
47(σαράντα επτά) κιλά ανά οικογένεια με 7 μέλη
54(πενήντα τέσσερα) κιλά ανά οικογένεια με 8 μέλη
57(πενήντα επτά) κιλά ανά οικογένεια με 9 μέλη
58(πενήντα οκτώ) κιλά ανά οικογένεια με 10 μέλη
61(εξήντα ένα) κιλά ανά οικογένεια με 11 μέλη
64(εξήντα τέσσερα) κιλά ανά οικογένεια με 12 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας ζυμαρικών τη
Ζώνη 2 δε θα είναι λιγότερο από 1.260.000 κιλά.
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων οι κάτωθι ποσότητες:
 α. Ζώνη 2: 505.777 λίτρα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
 Ι.στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα//μονάδες φιλοξενίας) διανέμονται 3(τρία) λίτρα ανά άτομο, (σύνολο 119.181λίτρα)
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών, (σύνολο 386.592 λίτρα), ως εξής: 
6(έξι) λίτρα ανά οικογένεια με 2 μέλη
8(οκτώ) λίτρα ανά οικογένεια με 3 μέλη
10(δέκα) λίτρα ανά οικογένεια με 4 μέλη
12(δώδεκα) λίτρα ανά οικογένεια με 5 μέλη
12(δώδεκα) λίτρα ανά οικογένεια με 6 μέλη
13(δεκατρία) λίτρα ανά οικογένεια με 7 μέλη
14(δεκατέσσερα) λίτρα ανά οικογένεια με 8 μέλη
15(δεκαπέντε) λίτρα ανά οικογένεια με 9 μέλη
15(δεκαπέντε) λίτρα ανά οικογένεια με 10 μέλη
16(δεκαέξι) λίτρα ανά οικογένεια με 11 μέλη
17(δεκαεπτά) λίτρα ανά οικογένεια με 12 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στη Ζώνη 2 δε θα είναι λιγότερο από 505.777 λίτρα.

Η εναπομείνασα ποσότητα των τεσσάρων (4) λίτρων, στη Ζώνη 2, διανέμεται στο Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού - Σύλλογος παιδιών Ελλάδας και Κύπρου" (Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών).

ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ

α. Ζώνη 2: 85.350 κιλά τυρί γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ
Ι.στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας) διανέμεται 1(ένα) πακέτο ανά άτομο, (σύνολο 39.727 πακέτα του μισού κιλού)
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, (σύνολο 130.969 πακέτα του μισού κιλού) ως εξής : 
2(δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη
3(τρία) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη
3(τρία) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη
4(τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
4(τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη
7(επτά) πακέτα ανά οικογένεια με 7 μέλη
10(δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 8 μέλη
10(δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 9 μέλη
10(δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 10 μέλη
11(έντεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 11 μέλη
12(δώδεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 12 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας Γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ στη Ζώνη 2 δε θα είναι λιγότερο από 85.350 κιλά.

 Η εναπομείνασα ποσότητα των τεσσάρων (4) πακέτων, στη Ζώνη 2, διανέμεται στο Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού - Σύλλογος παιδιών Ελλάδας και Κύπρου" (Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών). 
 

 ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ

 Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων  οι κάτωθι ποσότητες:
α. Ζώνη 2: 128.786 κιλά τυρί κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ
1.  στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας) διανέμεται 1(ένα) πακέτο ανά άτομο, (σύνολο 39.727 πακέτα του μισού κιλού)
 2.  Στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, (σύνολο 217.843 πακέτα του μισού κιλού) ως εξής :
2(δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη
4(τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη
6(έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη
9(εννιά) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
10(δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη
13(δέκατρία) πακέτα ανά οικογένεια με 7 μέλη
15(δεκαπέντε) πακέτα ανά οικογένεια με 8 μέλη
15(δεκαπέντε) πακέτα ανά οικογένεια με 9 μέλη
16(δεκαέξι) πακέτα ανά οικογένεια με 10 μέλη
21(εικοσιένα) πακέτα ανά οικογένεια με 11 μέλη
21(εικοσιένα) πακέτα ανά οικογένεια με 12
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας τυριού κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ στη Ζώνη 2 δε θα είναι λιγότερο από 128.786 κιλά.

 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ


 Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων  οι κάτωθι ποσότητες:
α. Ζώνη 2: 194.515 κιλά τυρί φέτα ΠΟΠ
1.  στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας) διανέμονται 2(δύο) πακέτα ανά άτομο, (σύνολο 79.454 πακέτα του μισού κιλού)
2.    στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, (σύνολο 309.574 πακέτα του μισού κιλού) ως εξής:
4(τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη
7(επτά) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη
8(οκτώ) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη
10(δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
12(δώδεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη
14(δεκατέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 7 μέλη
15(δεκαπέντε) πακέτα ανά οικογένεια με 8 μέλη
16(δεκαέξι) πακέτα ανά οικογένεια με 9 μέλη
17(δεκαεπτά) πακέτα ανά οικογένεια με 10 μέλη
18(δεκαοκτώ) πακέτα ανά οικογένεια με 11 μέλη
20(είκοσι) πακέτα ανά οικογένεια με 12 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας τυριού φέτα ΠΟΠ τη Ζώνη 2 δε θα είναι λιγότερο από 194.515 κιλά.

ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ 2 ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΥΒΟΙΑ


Οι ανάδοχες εταιρείες EURIMAC Α.Ε., ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ABEE, NUTRIA Α.Ε., Ένωση εταιρειών EURICOM HELLAS Α.Ε. & ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ καλούνται να προβούν στην υλοποίηση του προγράμματος και την ολοκλήρωση της διανομής των τροφίμων στους δικαιούχους έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. Share ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Μετεγγραφές Δημόσιων ΙΕΚ 2013 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκηρύξεις δημοσίου Οκτωβρίου 2013 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πρόγραμμα κατάρτισης για 450 εργαζόμενους στον Τουρισμό ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ dik facedik twitterdik gmaildik linkedindik bookmark ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 27946 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσω κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ 27946 προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία Ένσταση ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ Αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας πεντάμηνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αλλαγές στον φόρο ακινήτων και αγροτεμαχίων ΕΣΠΑ επιδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέα αποτελέσματα Χωρίς τέλη κυκλοφορίας οι ΑμεΑ Επιδότηση από το ΕΣΠΑ όσοι πληρούν τα κριτήρια ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Μειώνονται οι μισθοί για τους εμποροϋπαλλήλους με ατομικές συμβάσεις Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης από το Ινστιτούτο Εμπορίου Την άλλη εβδομάδα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη βουλή Πρόγραμμα κατάρτισης για 450 εργαζόμενους στον Τουρισμό Τέλη Κυκλοφορίας 2014 εκτύπωση από 4/11 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [Started by liza] ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ Started by liza ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ 9 ΜΗΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΤΑΝ ΓΙΑ 12 ΑΛΛΑ ΤΟ ΔΙΕΚΟΨΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟ... πριν από 3 ώρες 1 38 [Started by sarantos] ΑΠΟΡΙΑ!!!!! Started by sarantos ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ !!!!!!!! ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΛΕΕΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΑΝΕΞΑ... πριν από 3 ώρες 1 45 [Started by Melba] Γαμος και γέννηση το 2013 , δικαιούμαι επίδομα παι... Started by Melba Καλησπέρα , θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση γάμου και γέννησης τέκνου εντός του ... πριν από 8 ώρες 1 87 dik rota ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαιολογητικά για την βεβαίωση λειτουργίας επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων Δικαιολογητικά για την βεβαίωση λειτουργίας επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων Τα δικαιολογητικά που… Διαβάστε το άρθρο ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την… Διαβάστε το άρθρο ΑΙΤΗΣΕΙΣ Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Χορήγηση… Διαβάστε το άρθρο Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας… Διαβάστε το άρθρο

www.dikaiologitika.gr

Οι ανάδοχες εταιρείες EURIMAC Α.Ε., ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ABEE, NUTRIA Α.Ε., Ένωση εταιρειών EURICOM HELLAS Α.Ε. & ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ καλούνται να προβούν στην υλοποίηση του προγράμματος και την ολοκλήρωση της διανομής των τροφίμων στους δικαιούχους έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. Share ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Μετεγγραφές Δημόσιων ΙΕΚ 2013 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκηρύξεις δημοσίου Οκτωβρίου 2013 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πρόγραμμα κατάρτισης για 450 εργαζόμενους στον Τουρισμό ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ dik facedik twitterdik gmaildik linkedindik bookmark ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 27946 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσω κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ 27946 προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία Ένσταση ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ Αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας πεντάμηνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αλλαγές στον φόρο ακινήτων και αγροτεμαχίων ΕΣΠΑ επιδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέα αποτελέσματα Χωρίς τέλη κυκλοφορίας οι ΑμεΑ Επιδότηση από το ΕΣΠΑ όσοι πληρούν τα κριτήρια ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Μειώνονται οι μισθοί για τους εμποροϋπαλλήλους με ατομικές συμβάσεις Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης από το Ινστιτούτο Εμπορίου Την άλλη εβδομάδα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη βουλή Πρόγραμμα κατάρτισης για 450 εργαζόμενους στον Τουρισμό Τέλη Κυκλοφορίας 2014 εκτύπωση από 4/11 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [Started by liza] ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ Started by liza ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ 9 ΜΗΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΤΑΝ ΓΙΑ 12 ΑΛΛΑ ΤΟ ΔΙΕΚΟΨΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟ... πριν από 3 ώρες 1 38 [Started by sarantos] ΑΠΟΡΙΑ!!!!! Started by sarantos ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ !!!!!!!! ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΛΕΕΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΑΝΕΞΑ... πριν από 3 ώρες 1 45 [Started by Melba] Γαμος και γέννηση το 2013 , δικαιούμαι επίδομα παι... Started by Melba Καλησπέρα , θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση γάμου και γέννησης τέκνου εντός του ... πριν από 8 ώρες 1 87 dik rota ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαιολογητικά για την βεβαίωση λειτουργίας επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων Δικαιολογητικά για την βεβαίωση λειτουργίας επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων Τα δικαιολογητικά που… Διαβάστε το άρθρο ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την… Διαβάστε το άρθρο ΑΙΤΗΣΕΙΣ Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Χορήγηση… Διαβάστε το άρθρο Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας… Διαβάστε το άρθρο

www.dikaiologitika.gr
Οι ανάδοχες εταιρείες EURIMAC Α.Ε., ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ABEE, NUTRIA Α.Ε., Ένωση εταιρειών EURICOM HELLAS Α.Ε. & ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ καλούνται να προβούν στην υλοποίηση του προγράμματος και την ολοκλήρωση της διανομής των τροφίμων στους δικαιούχους έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. Share ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Μετεγγραφές Δημόσιων ΙΕΚ 2013 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκηρύξεις δημοσίου Οκτωβρίου 2013 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πρόγραμμα κατάρτισης για 450 εργαζόμενους στον Τουρισμό ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ dik facedik twitterdik gmaildik linkedindik bookmark ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 27946 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσω κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ 27946 προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία Ένσταση ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ Αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας πεντάμηνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αλλαγές στον φόρο ακινήτων και αγροτεμαχίων ΕΣΠΑ επιδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέα αποτελέσματα Χωρίς τέλη κυκλοφορίας οι ΑμεΑ Επιδότηση από το ΕΣΠΑ όσοι πληρούν τα κριτήρια ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Μειώνονται οι μισθοί για τους εμποροϋπαλλήλους με ατομικές συμβάσεις Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης από το Ινστιτούτο Εμπορίου Την άλλη εβδομάδα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη βουλή Πρόγραμμα κατάρτισης για 450 εργαζόμενους στον Τουρισμό Τέλη Κυκλοφορίας 2014 εκτύπωση από 4/11 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [Started by liza] ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ Started by liza ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ 9 ΜΗΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΤΑΝ ΓΙΑ 12 ΑΛΛΑ ΤΟ ΔΙΕΚΟΨΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟ... πριν από 3 ώρες 1 38 [Started by sarantos] ΑΠΟΡΙΑ!!!!! Started by sarantos ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ !!!!!!!! ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΛΕΕΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΑΝΕΞΑ... πριν από 3 ώρες 1 45 [Started by Melba] Γαμος και γέννηση το 2013 , δικαιούμαι επίδομα παι... Started by Melba Καλησπέρα , θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση γάμου και γέννησης τέκνου εντός του ... πριν από 8 ώρες 1 87 dik rota ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαιολογητικά για την βεβαίωση λειτουργίας επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων Δικαιολογητικά για την βεβαίωση λειτουργίας επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων Τα δικαιολογητικά που… Διαβάστε το άρθρο ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την… Διαβάστε το άρθρο ΑΙΤΗΣΕΙΣ Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Χορήγηση… Διαβάστε το άρθρο Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας… Διαβάστε το άρθρο

www.dikaiologitika.gr

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Πληρωμή για τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα ΟΓΑ

Ο ΟΓΑ με ανακοίνωση του κάνει γνωστό ότι θα γίνει πληρωμή για τα παλαιά τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα ΟΓΑ αύριο Τετάρτη 30 Οκτωβρίου. 

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί πληρωμή για τα παλαιά τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα ΟΓΑ και αφορά σε 2.241 δικαιούχους, (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα σε τρίτεκνες οικογένειες εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ και ισόβιες συντάξεις).

 Η πληρωμή αυτή αφορά σε δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί πριν την κατάργηση των επιδομάτων και δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος. 

Το ποσό για τα παλαιά τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα ΟΓΑ θα καταβληθεί εφ’ άπαξ και αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιώθηκαν με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι την κατάργηση του επιδόματος (1-11-2012 ή 1-1-2013, ανάλογα με το επίδομα). 

Η συνολική δαπάνη για τα παλαιά τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα ΟΓΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.034.82

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ Α21Σε ηλεκτρονική διόρθωση της αίτησης χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, του γνωστού έντυπου Α21, μπορούν να προχωρούν από χθες οι φορολογούμενοι.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης επιβεβαίωσε μέσω twitter πως από 25/10 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxisnet με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών διορθώσεων στο έντυπο Α21, κάτι που οι φορολογούμενοι αναμένουν ήδη από τα τέλη Αυγούστου.
 
Υπενθυμίζεται πως η χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος γίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων που έχει δηλώσει στη φορολογική του δήλωση και στο έντυπο Α21 ο φορολογούμενος, ενώ αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων και την κατάθεση προσφυγών ορίζεται ο ΟΓΑ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

 Φωτογραφία: Μία ακόμα μέρα που ταξιδέψαμε "Ως την άκρη του ονείρου" μας. Πόσο μεγάλο θα είναι άραγε αυτό το ταξίδι...;

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

"ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ..."

«Ως την άκρη του ονείρου» θα μας ταξιδέψει ο Θίασος «Αβάντι» στην Παιδική σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 στις 3 το μεσημέρι.

Υπόθεση του έργου
«Ως την άκρη του ονείρου…» θα μας πάει η ιστορία της μικρής Πετρίνας, που με μοναδικές «αποσκευές» μια ψυχή γενναία και μια καρδιά αθώα ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο εμπόδια και αντιξοότητες, διατηρώντας όμως την αισιοδοξία και την πίστη της, για να συναντήσει τελικά την φιλία, την αγάπη και την καλοσύνη. Ένα έργο που αποδεικνύει ότι αν πιστέψεις στο καλό θα το συναντήσεις!. Ένα παραμύθι με πολύ χιούμορ και τρυφερότητα, περιπέτεια, εκπλήξεις και ανατροπές… Ως την άκρη του ονείρου με εξαιρετικές μουσικές επι σκηνής που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους. Γιατί, μια φορά ως την άκρη του Ονείρου ...δεν είναι ποτέ αρκετή.

Συντελεστές:
Κείμενο - Σκηνοθεσία: Κέλλυ Σταμουλάκη
Μουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
Ερμηνεύει: Βασίλης Λέκκας
Στην άρπα η Κωνσταντίνα Χρίστου.
Στίχοι: Κέλλυ Σταμουλάκη – Γ. Προεστάκης
Σκηνικά – Κοστούμια: Δέσποινα Βολίδη
Χορογραφίες: Τζένη Τοψίδη
Βοηθός χορογράφου: Μαριλέττα Κυριαζή
Φωτισμοί: Αργύρης Καλοπίτας
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώτης Ταταρίδης
Μουσική Διδασκαλία: Άκης Αμπράζης - Νίκος Βατικιώτης
Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Οικονόμου
Υπεύθυνος ήχου: Γιάννης Κολεβέντης
Χτενίσματα: Στράτος Δούκας
Μακιγιάζ: Πένυ Λυκούδη

Διανομή (με σειρά εμφάνισης):
Βασίλης Λέκκας, Φιλίτσα Καλογεράκου, Ευτυχία Φαναριώτη, Αλέξανδρος Βερώνης, Μαριλέττα Κυριαζή, Σταμάτης Πακάκης, Νίκος Βατικιώτης, Νικόλας Μπράβος, Κωνσταντίνα Χρίστου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 6981005877 ΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31/10/2013.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 8€.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΡΚΟ ΣΤΙΣ 13.00.

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ , ΑΠΟΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ   ΔΩΡΕΑΝ   ΔΙΑΝΟΜΗΣ   ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2013
Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΟΛΗ ΑΡΙΘ. ΔΙΚ/ΩΝ Αποτέλεσμα
1 122453297 ABAXHIAS KRISTOS
ΕΡΕΤΡΙΑΣ 5 Εγκεκριμένη
2 114711346 BRUKA ALEKS
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
3 126408729 CALIN MARIANNA
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
4 145240381 KODRAZIN IRINI
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
5 114748641 MARKU DOD
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
6 108719303 MOLLA ILIA
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
7 122477130 MUCO NAXHIJE
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Εγκεκριμένη
8 108714196 NAKO LIGOR
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
9 119627973 SHEQERI ERVIN
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
10 122471346 TOCI MARK
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
11 126403918 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
12 59828701 ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
13 46299103 ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
14 139764055 ΑΔΑΜ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
15 118878358 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
16 63810141 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
17 118871609 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
18 17054910 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2 Εγκεκριμένη
19 301593736 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 4 Εγκεκριμένη
20 102689669 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
21 37986624 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
22 65322638 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΗΛΕΩΣ 5 Εγκεκριμένη
23 108720836 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
24 55594777 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
25 110421303 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
26 67109743 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
27 59711375 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
28 101215269 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ 5 Εγκεκριμένη
29 102672050 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
30 118886033 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
31 38336914 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
32 127595393 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
33 57657371 ΑΡΜΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
34 110421192 ΑΣΛΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
35 138176548 ΑΥΓΟΚΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΥΡΟΣ 2 Εγκεκριμένη
36 45810815 ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
37 154202097 ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
38 114743958 ΒΑΡΣΑΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
39 129880427 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΦΡΑΙΜΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
40 118861689 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
41 110408907 ΒΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 5 Εγκεκριμένη
42 66111937 ΒΕΡΓΗ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
43 76214172 ΒΕΡΝΕΖΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
44 102665266 ΒΙΡΧΑΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
45 68573979 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
46 75861746 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
47 63576747 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
48 45861747 ΒΟΚΟΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
49 51023848 ΒΟΚΟΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
50 44862906 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
51 118858071 ΒΟΥΤΥΡΑ ΒΑΣΣΙΛΙΚΗ
ΕΡΕΤΡΙΑ 3 Εγκεκριμένη
52 63547463 ΒΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 Εγκεκριμένη
53 58488901 ΓΑΛΗΝΗΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
54 110421419 ΓΑΡΕΦΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
55 122466649 ΓΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
56 102678551 ΓΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
57 20674046 ΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
58 122487958 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΕΤΡΙΑ 2 Εγκεκριμένη
59 44861436 ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Εγκεκριμένη
60 40225416 ΓΕΡΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 Εγκεκριμένη
61 74911652 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 4 Εγκεκριμένη
62 54516323 ΓΕΤΙΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
63 37749110 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
64 102669671 ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
65 37703616 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
66 51313888 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
67 50513378 ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
68 73816510 ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
69 126418305 ΓΚΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
70 46085463 ΓΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
71 79863282 ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
72 108737056 ΓΛΥΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 Εγκεκριμένη
73 118874384 ΓΛΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
74 73816964 ΓΟΥΡΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
75 51362521 ΓΡΥΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 5 Εγκεκριμένη
76 46604593 ΔΑΥΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
77 301559510 ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
78 66127935 ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
79 39593375 ΔΕΔΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
80 29350228 ΔΕΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
81 61889500 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
82 38253291 ΔΕΡΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
83 102662694 ΔΗΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
84 134384230 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
85 134382040 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
86 144972766 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΔΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
87 51185120 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1 Εγκεκριμένη
88 134375718 ΔΙΠΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 5 Εγκεκριμένη
89 51023399 ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
90 65288468 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ 5 Εγκεκριμένη
91 42866239 ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
92 38899735 ΖΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
93 35491496 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 5 Εγκεκριμένη
94 51491945 ΖΕΡΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
95 66881840 ΖΟΥΣΗ ΖΩΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
96 114719774 ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 1 Εγκεκριμένη
97 43225526 ΖΩΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
98 46299232 ΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 4 Εγκεκριμένη
99 63134681 ΗΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
100 110419774 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
101 27519854 ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
102 50680980 ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
103 49635391 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
104 52522487 ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 Εγκεκριμένη
105 102692533 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΗ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
106 134385263 ΚΑΚΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
107 300935823 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ 5 Εγκεκριμένη
108 70899108 ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
109 129887490 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
110 124295784 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
111 126414620 ΚΑΛΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
112 126441136 ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
113 23635585 ΚΑΠΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ 2 Εγκεκριμένη
114 79227646 ΚΑΡΑΚΑΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
115 102685290 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
116 108737714 ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ 5 Εγκεκριμένη
117 116859999 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 5 Εγκεκριμένη
118 110404933 ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
119 102668096 ΚΑΡΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
120 57195774 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
121 102684140 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 3 Εγκεκριμένη
122 66128380 ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
123 118887969 ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
124 126417197 ΚΑΡΓΙΟΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
125 129873276 ΚΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
126 53004749 ΚΑΡΡΑ ΑΝΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
127 134354759 ΚΑΣΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
128 73626972 ΚΑΤΣΑΛΙΦΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
129 75335840 ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
130 42783679 ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
131 66712699 ΚΕΠΕΝΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
132 77161227 ΚΕΧΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
133 154210755 ΚΙΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 1 Εγκεκριμένη
134 114725812 ΚΟΚΚΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
135 45724114 ΚΟΚΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΡΕΤΡΙΑ 4 Εγκεκριμένη
136 58944609 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
137 126443222 ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΝΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
138 62634352 ΚΟΚΟΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
139 68782292 ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
140 118851635 ΚΟΛΙΟΓΕΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
141 46606802 ΚΟΝΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
142 66129584 ΚΟΝΤΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
143 7943987 ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
144 44857054 ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
145 67104274 ΚΟΠΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
146 114715959 ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
147 66712024 ΚΟΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
148 114732354 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
149 134389016 ΚΟΡΩΝΗ ΘΕΚΛΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
150 54468996 ΚΟΡΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
151 139755403 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
152 23562748 ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Εγκεκριμένη
153 44862875 ΚΟΥΚΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
154 126418250 ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
155 69701156 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
156 38911359 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 4 Εγκεκριμένη
157 114730103 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
158 66110062 ΚΟΥΡΤΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
159 63725850 ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΘΕΟΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
160 75439990 ΚΟΥΤΡΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
161 59665587 ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
162 114743461 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
163 108712050 ΚΟΥΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
164 41646602 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 Εγκεκριμένη
165 44679270 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
166 134359153 ΚΡΗΤΣΙΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
167 108735825 ΚΡΟΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 Εγκεκριμένη
168 36959034 ΚΡΟΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 5 Εγκεκριμένη
169 124279434 ΚΡΟΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
170 108710136 ΚΥΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
171 134382353 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 3 Εγκεκριμένη
172 129889815 ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 5 Εγκεκριμένη
173 56045958 ΛΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
174 66111255 ΛΑΪΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
175 47488606 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
176 139783291 ΛΕΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
177 38171389 ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
178 114724772 ΛΙΓΚΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
179 70898751 ΛΙΛΛΗ ΜΑΡΓΙΕΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
180 69705905 ΛΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 Εγκεκριμένη
181 110421259 ΛΙΤΣΑ ΕΛΕΝΗ
ΝΗΛΕΩΣ 5 Εγκεκριμένη
182 129884600 ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
183 27152714 ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
184 129896806 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
185 37097519 ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
186 50279788 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
187 44022512 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Εγκεκριμένη
188 118851518 ΜΑΚΡΗ ΞΑΝΘΗ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 4 Εγκεκριμένη
189 58765355 ΜΑΚΡΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
190 145226720 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
191 68571998 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
192 63096057 ΜΑΜΑΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
193 122454128 ΜΑΝΑΒΗ ΜΑΡΙΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
194 63790101 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΛΟΣ KATIUSKA
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
195 118876482 ΜΑΝΔΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
196 118857639 ΜΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
197 71423430 ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
198 138151161 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΚΥΡΟΣ 1 Εγκεκριμένη
199 39332685 ΜΑΝΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
200 45994490 ΜΑΡΑΒΕΛΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ 5 Εγκεκριμένη
201 122487589 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
202 26336173 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
203 46984468 ΜΑΡΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
204 126443431 ΜΑΡΤΙΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
205 74051950 ΜΑΣΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
206 72911982 ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
207 122455174 ΜΑΧΑΙΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
208 102665322 ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
209 73752270 ΜΙΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
210 101441979 ΜΙΚΕ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΚΥΡΟΣ 4 Εγκεκριμένη
211 62642500 ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ 5 Εγκεκριμένη
212 126437252 ΜΙΤΖΕΛΟΥ ΤΡΙΑΔΑ-ΦΛΩΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
213 70896813 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
214 122482219 ΜΟΝΤΙ ΓΚΕΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
215 65329209 ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
216 53758756 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
217 46489200 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
218 43386555 ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
219 65675106 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
220 51324528 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
221 27236737 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑΝΑΓΡΑ 2 Εγκεκριμένη
222 122454792 ΜΠΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
223 53197985 ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
224 118170370 ΜΠΑΡΟΛΑ ΑΝΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
225 73081783 ΜΠΑΡΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
226 52790261 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
227 114744513 ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
228 54470261 ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Εγκεκριμένη
229 52741346 ΜΠΕΣΗ ΝΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
230 63717733 ΜΠΕΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 
ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4 Εγκεκριμένη
231 37325350 ΜΠΗΛΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
232 54372673 ΜΠΙΑΜΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
233 108717149 ΜΠΙΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
234 47119063 ΜΠΙΜΠΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
235 37333582 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
236 129897237 ΜΠΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
237 66121408 ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
238 122464736 ΜΠΟΛΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
239 102680571 ΜΠΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
240 66120910 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΟΛΓΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
241 54536635 ΜΠΟΥΡΛΕΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
242 45101814 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
243 30128725 ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 Εγκεκριμένη
244 114710940 ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
245 45181047 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
246 69705432 ΜΩΛΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
247 44678457 ΜΩΛΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
248 42782486 ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
249 94022030 ΝΙΦΟΡΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ 4 Εγκεκριμένη
250 47724515 ΝΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 2 Εγκεκριμένη
251 118888180 ΝΤΟΒΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
252 124264537 ΝΤΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
253 138159540 ΞΟΥΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 Εγκεκριμένη
254 129886801 ΞΟΥΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 Εγκεκριμένη
255 35711135 ΞΟΥΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
256 129899556 ΞΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
257 122463094 ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
258 75845814 ΟΥΡΑΝΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ 5 Εγκεκριμένη
259 129871928 ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
260 54469679 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
261 58677761 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
262 108703772 ΠΑΝΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΚΥΡΟΣ 4 Εγκεκριμένη
263 114721978 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
264 114747320 ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
265 138170022 ΠΑΝΤΖΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
266 21989590 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
267 24468125 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 4 Εγκεκριμένη
268 102682588 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
269 66716103 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 Εγκεκριμένη
270 139787726 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ 5 Εγκεκριμένη
271 62863136 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
272 126403574 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
273 32028851 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
274 300916102 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 Εγκεκριμένη
275 69700737 ΠΑΠΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΚΥΡΟΣ 5 Εγκεκριμένη
276 66718907 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 Εγκεκριμένη
277 2460282 ΠΑΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
278 68353239 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΣΗΜΩ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
279 66129283 ΠΑΤΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
280 300912938 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 5 Εγκεκριμένη
281 102675954 ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
282 67100400 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
283 118874570 ΠΕΤΡΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
284 41647900 ΠΕΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
285 58684174 ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
286 62872286 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
287 108727364 ΠΟΝΤΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
288 129897378 ΠΟΥΡΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
289 154249987 ΠΟΥΤΟΥ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 4 Εγκεκριμένη
290 42781810 ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
291 114734279 ΡΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
292 110420496 ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
293 108715224 ΡΗΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
294 114711870 ΡΙΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
295 47377887 ΡΟΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Εγκεκριμένη
296 118881258 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
297 129766194 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
298 75484322 ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
299 68788420 ΣΑΚΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
300 73082780 ΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
301 105141581 ΣΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
302 74921946 ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΗΡΕΩΣ 5 Εγκεκριμένη
303 48361550 ΣΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
304 16902340 ΣΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
305 42785083 ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2 Εγκεκριμένη
306 54895005 ΣΕΛΕΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
307 46889963 ΣΕΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 5 Εγκεκριμένη
308 118877048 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
309 118868156 ΣΙΜΙΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
310 59939450 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
311 45065558 ΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
312 45784737 ΣΚΑΡΛΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
313 41825942 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 2 Εγκεκριμένη
314 75851071 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
315 47725364 ΣΚΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
316 118876015 ΣΚΥΡΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
317 73529951 ΣΚΥΡΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ 4 Εγκεκριμένη
318 57547170 ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
319 114709953 ΣΟΦΡΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Εγκεκριμένη
320 32830040 ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
321 102685820 ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
322 129861695 ΣΡΑΙΜΠΕΡ ΕΛΕΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
323 57488780 ΣΤΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
324 63522769 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ 4 Εγκεκριμένη
325 124254095 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 Εγκεκριμένη
326 42866160 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 3 Εγκεκριμένη
327 46966309 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ 5 Εγκεκριμένη
328 36856790 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
329 39898761 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
330 118899434 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΖΩΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
331 129852256 ΣΤΑΜΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
332 114728076 ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
333 62924908 ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
334 39640934 ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
335 68576195 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
336 108702007 ΣΤΡΑΤΗ ΑΡΕΤΟΥΛΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
337 102662866 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
338 44571710 ΣΥΝΟΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
339 37999540 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 Εγκεκριμένη
340 34509734 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΠΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 Εγκεκριμένη
341 137274544 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑΝΑΓΡΑ 5 Εγκεκριμένη
342 27735679 ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ 3 Εγκεκριμένη
343 24516453 ΤΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
344 30752767 ΤΑΣΙΟΥΔΑ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
345 49422152 ΤΑΦΡΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ 3 Εγκεκριμένη
346 78407531 ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
347 110418704 ΤΖΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
348 56840456 ΤΖΟΥΛΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
349 79279422 ΤΖΩΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
350 114719215 ΤΟΜΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
351 17974726 ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
352 77687458 ΤΡΑΚΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
353 124275865 ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΚΥΡΟΣ 4 Εγκεκριμένη
354 47973071 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
355 126447221 ΤΡΙΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
356 110433480 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
357 301568518 ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗΤΣΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙ 5 Εγκεκριμένη
358 114709652 ΤΣΑΚΑΛΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
359 66112196 ΤΣΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
360 108722934 ΤΣΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 Εγκεκριμένη
361 122459345 ΤΣΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Εγκεκριμένη
362 124287471 ΤΣΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
363 67577446 ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
364 102692060 ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
365 62616703 ΤΣΑΛΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
366 54758582 ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 4 Εγκεκριμένη
367 301558967 ΤΣΑΝΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 2 Εγκεκριμένη
368 114714188 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Εγκεκριμένη
369 42520345 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
370 132661278 ΤΣΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
371 47646686 ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
 ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
372 110405131 ΤΣΙΓΚΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
373 110428248 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
374 62187770 ΤΣΙΜΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
375 114734360 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Εγκεκριμένη
376 67072794 ΤΣΙΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 4 Εγκεκριμένη
377 47934997 ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
378 44861319 ΤΣΟΤΖΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Εγκεκριμένη
379 301593306 ΤΣΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
380 134353935 ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
381 33096439 ΦΑΤΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
382 73254397 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
383 20676445 ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
384 45861526 ΦΟΝΙΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
385 43386985 ΦΟΝΙΑΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
386 59763490 ΦΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
387 51119613 ΦΡΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
388 122463150 ΦΩΤΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
389 110428722 ΧΑΛΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
390 139757170 ΧΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
391 118888929 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
392 57658078 ΧΑΡΙΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑΝΑΓΡΑ 5 Εγκεκριμένη
393 124277791 ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Εγκεκριμένη
394 139799750 ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΣΕΦΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
395 145216344 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Εγκεκριμένη
396 102251070 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
397 69799616 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
398 46604218 ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Εγκεκριμένη
399 134356648 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΚΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
400 45102270 ΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Εγκεκριμένη
401 114738807 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
402 42782290 ΧΟΥΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Εγκεκριμένη
403 118867290 ΧΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Εγκεκριμένη
404 57283018 ΨΑΡΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 ΕγκεκριμένηΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ  ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
ΠΟΛΗ Αριθ.δικ/ων Αποτέλεσμα
1 65942298 KORRA ALBAN
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Απορριφθείσα
2 108700211 ΑΒΕΚΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΚΥΜΗΣ 5 Απορριφθείσα
3 62284163 ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 Απορριφθείσα
4 24521776 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Απορριφθείσα
5 68357841 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
6 35748571 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Απορριφθείσα
7 110447287 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2 Απορριφθείσα
8 30518358 ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
9 108702437 ΒΑΒΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
10 68359219 ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Απορριφθείσα
11 74167435 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 3 Απορριφθείσα
12 77598185 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Απορριφθείσα
13 149101022 ΒΑΡΒΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
14 124252618 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
15 68576668 ΒΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Απορριφθείσα
16 103876092 ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
17 138181036 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
18 38068651 ΓΙΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
19 12976964 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 5 Απορριφθείσα
20 25247480 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
21 12952708 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
22 43704250 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 3 Απορριφθείσα
23 53099746 ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΩ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
24 24518274 ΓΚΕΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
25 39371324 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΥΡΟΣ 5 Απορριφθείσα
26 32516000 ΓΚΡΕΟΥΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 1 Απορριφθείσα
27 22749204 ΓΛΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 Απορριφθείσα
28 34737614 ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 2 Απορριφθείσα
29 50279973 ΔΑΪΝΑΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
30 75835845 ΔΑΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Απορριφθείσα
31 62863310 ΔΕΔΕΜΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2 Απορριφθείσα
32 129895914 ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
33 118889397 ΔΕΛΦΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 3 Απορριφθείσα
34 110448340 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 5 Απορριφθείσα
35 26325158 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
36 50827539 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
37 114736771 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Απορριφθείσα
38 108723193 ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Απορριφθείσα
39 58607088 ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
40 124250477 ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
41 102695210 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 4 Απορριφθείσα
42 118869478 ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΖΩΗ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 3 Απορριφθείσα
43 45529738 ΖΕΥΓΟΛΑΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
44 301566040 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
45 108711410 ΖΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
46 128705885 ΖΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 4 Απορριφθείσα
47 27217194 ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
48 7944112 ΘΕΙΑΚΟΥΛΗ ΔΡΟΣΙΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
49 68576447 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
50 31776308 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
51 26336751 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΥΡΟΣ 3 Απορριφθείσα
52 34291950 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΣΚΥΡΟΣ 2 Απορριφθείσα
53 76980120 ΚΑΛΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
54 39811125 ΚΑΛΦΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 2 Απορριφθείσα
55 118860306 ΚΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Απορριφθείσα
56 102679340 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
57 16912020 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
58 45100946 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 Απορριφθείσα
59 68265203 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 3 Απορριφθείσα
60 108720191 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Απορριφθείσα
61 37365149 ΚΑΤΣΑΛΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
62 62898308 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ
ΣΚΥΡΟΣ 5 Απορριφθείσα
63 73590320 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΣΚΥΡΟΣ 1 Απορριφθείσα
64 132568140 ΚΑΤΣΙΦΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 Απορριφθείσα
65 47700775 ΚΑΤΣΟΥΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 2 Απορριφθείσα
66 121250122 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
67 67579612 ΚΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
68 27137330 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Απορριφθείσα
69 134351200 ΚΟΚΚΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
70 74599999 ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΝΝΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 3 Απορριφθείσα
71 43225495 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Απορριφθείσα
72 42560411 ΚΟΚΚΟΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 Απορριφθείσα
73 21134617 ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 Απορριφθείσα
74 108710070 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 Απορριφθείσα
75 59124039 ΚΟΡΟΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
76 20984466 ΚΟΡΟΖΗ ΣΟΦΙΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 4 Απορριφθείσα
77 114711764 ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
78 16313350 ΚΟΤΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
79 76612543 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Απορριφθείσα
80 21139834 ΚΟΥΝΑΒΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΚΥΡΟΣ 2 Απορριφθείσα
81 73572603 ΚΟΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Απορριφθείσα
82 124252575 ΚΟΥΡΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Απορριφθείσα
83 45860923 ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ 2 Απορριφθείσα
84 47450954 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Απορριφθείσα
85 52217303 ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΚΥΡΟΣ 2 Απορριφθείσα
86 108715144 ΚΟΦΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 1 Απορριφθείσα
87 46244939 ΚΤΕΝΑΒΟΥ ΑΓΝΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 Απορριφθείσα
88 124254231 ΚΥΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
89 114713604 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΧΑΛΚΙΔα 5 Απορριφθείσα
90 46244374 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
91 38350632 ΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Απορριφθείσα
92 122470036 ΛΑΛΟΥ ΒΑΣΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
93 124295041 ΛΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Απορριφθείσα
94 126447687 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Απορριφθείσα
95 45993338 ΛΕΜΟΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
96 134388683 ΛΙΑΠΗ ΑΘΗΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Απορριφθείσα
97 42401332 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
98 114712748 ΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
99 110432760 ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Απορριφθείσα
100 118884064 ΜΑΚΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
101 102686274 ΜΑΝΤΑ ΓΙΑΣΕΜΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
102 11364360 ΜΑΝΤΑΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
103 77357992 ΜΑΡΓΙΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
104 124279446 ΜΑΡΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 5 Απορριφθείσα
105 66125388 ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
106 71466640 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
107 28033919 ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΥΡΟΣ 2 Απορριφθείσα
108 70894870 ΜΕΡΤΥΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
109 34738010 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 1 Απορριφθείσα
110 66110977 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 3 Απορριφθείσα
111 102662657 ΜΠΑΪΜΠΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
112 37192142 ΜΠΑΪΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
113 102690607 ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Απορριφθείσα
114 45782098 ΜΠΑΣΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΕΡΕΤΡΙΑ 3 Απορριφθείσα
115 62898019 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Απορριφθείσα
116 39602550 ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΕΥΚΑΝΤΙ ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Απορριφθείσα
117 122475892 ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
118 66719326 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
119 102654290 ΜΠΟΪΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
120 63717597 ΜΠΟΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 Απορριφθείσα
121 102677529 ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ 4 Απορριφθείσα
122 69708643 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
123 35189930 ΜΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
124 77289327 ΜΩΡΑΪΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Απορριφθείσα
125 63089761 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
126 66114509 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 2 Απορριφθείσα
127 30909702 ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΖΕΝΙ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
128 124254974 ΝΤΕΝΑΞΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 1 Απορριφθείσα
129 134378980 ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
130 66710485 ΝΤΟΒΡΟΥ ΑΝΝΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Απορριφθείσα
131 54470328 ΝΤΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Απορριφθείσα
132 17973780 ΝΤΟΥΡΜΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
133 70895331 ΝΤΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
134 51971001 ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
135 35173814 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
136 134383509 ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΚΥΡΟΣ 2 Απορριφθείσα
137 62454802 ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΚΥΡΟΣ 3 Απορριφθείσα
138 118882490 ΟΥΡΛΙΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
139 114711567 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΥΡΟΣ 5 Απορριφθείσα
140 66713186 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Απορριφθείσα
141 114714176 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΡΕΤΡΙΑ 3 Απορριφθείσα
142 52009298 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
143 67578025 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
144 122465303 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 Απορριφθείσα
145 108702093 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΥΡΟΣ 5 Απορριφθείσα
146 51323488 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΗ
ΣΚΥΡΟΣ 2 Απορριφθείσα
147 76612242 ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Απορριφθείσα
148 31811364 ΠΑΤΑΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΚΥΡΟΣ 5 Απορριφθείσα
149 114732540 ΠΑΤΕΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 4 Απορριφθείσα
150 54502042 ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
151 114747761 ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Απορριφθείσα
152 48349745 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΚΥΡΟΣ 3 Απορριφθείσα
153 62797640 ΠΕΡΙΚΛΕΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 4 Απορριφθείσα
154 61064390 ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 Απορριφθείσα
155 12952200 ΡΑΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ 5 Απορριφθείσα
156 72951119 ΡΕΓΓΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 3 Απορριφθείσα
157 74330126 ΡΗΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Απορριφθείσα
158 57230664 ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 Απορριφθείσα
159 21117530 ΡΟΠΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
160 61649411 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑ 5 Απορριφθείσα
161 35705417 ΡΟΥΠΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 5 Απορριφθείσα
162 106652932 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 Απορριφθείσα
163 66714320 ΣΑΚΕΛΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
164 73418581 ΣΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 Απορριφθείσα
165 69798251 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
166 39080176 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Απορριφθείσα
167 16282668 ΣΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
168 122488365 ΣΒΕΤΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ 5 Απορριφθείσα
169 40250425 ΣΕΦΕΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 4 Απορριφθείσα
170 43684466 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 2 Απορριφθείσα
171 124256680 ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 Απορριφθείσα
172 122458490 ΣΤΑΜΑΤΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
173 108739025 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Απορριφθείσα
174 66112400 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 Απορριφθείσα
175 108714450 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
176 46084534 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
177 28672717 ΤΑΝΕΛΑΡΗ ΑΡΝΤΙΑΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
178 77418302 ΤΖΕΛΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 Απορριφθείσα
179 6360599 ΤΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 2 Απορριφθείσα
180 42400716 ΤΖΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΝΟΦΥΤΑ 5 Απορριφθείσα
181 37681945 ΤΟΛΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 4 Απορριφθείσα
182 79228502 ΤΟΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ 3 Απορριφθείσα
183 137677923 ΤΟΥΡΑΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΑΝΑΓΡΑ 5 Απορριφθείσα
184 25770521 ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΚΥΡΟΣ 2 Απορριφθείσα
185 74144723 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
186 34510284 ΤΣΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
187 24465344 ΤΣΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2 Απορριφθείσα
188 114734034 ΤΣΑΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
189 42400163 ΤΣΑΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ 2 Απορριφθείσα
190 114748284 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 2 Απορριφθείσα
191 27869332 ΤΣΑΡΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΕΤΡΙΑ 1 Απορριφθείσα
192 32644764 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 Απορριφθείσα
193 124252526 ΤΣΙΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Απορριφθείσα
194 34734034 ΤΣΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
195 21118758 ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 5 Απορριφθείσα
196 23320145 ΥΦΑΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 5 Απορριφθείσα
197 114703070 ΦΡΥΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
198 122498790 ΦΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ
ΣΚΥΡΟΣ 3 Απορριφθείσα
199 301558433 ΧΑΪΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
200 61355666 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΚΥΡΟΣ 2 Απορριφθείσα
201 108706264 ΧΕΙΛΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
202 45614921 ΧΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 2 Απορριφθείσα
203 102695720 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα
204 35470612 ΨΑΡΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ 5 Απορριφθείσα Οι καταστάσεις δόθηκαν ηλεκτρονικά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  και σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του αιτούντος, οι αιτήσεις είτε εγκρίθηκαν είτε απορρίφθηκαν.