ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Επιστολή πανελλαδικής ομοσπονδίας τριτεκνων προς ΚΕΔΕ για δημοτικά τέλη


Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)
115 22  Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115,6944364283  e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αρ. πρωτ.:008/2016           Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2016
     
                        ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Δήμαρχο
                                    κ. Γεώργιο Πατούλη και τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου  
                                       Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 
                                       106 78  ΑΘΗΝΑΙ
 
 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ,
 
Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας που ως ΚΕΔΕ, συνηγορήσατε στην ένταξη και των τρίτεκνων οικογενειών στις διατάξεις περί παροχής μειωμένων δημοτικών τελών και ύδρευσης που ψηφίσθηκαν πρόσφατα(Ν. 4368/2016 ΦΕΚ 21Α΄  «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
Σας γνωρίζουμε ότι από την πρώτη επικοινωνία Συλλόγων μας με αρκετούς δήμους διαπιστώνουμε κάποια απροθυμία προώθησης των αναγκαίων αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων για έγκαιρη υλοποίηση/ προώθηση για ένταξη και των τρίτεκνων οικογενειών  στις αυτές μειώσεις που ήδη χορηγούνται στις πολύτεκνες οικογένειες.
 
Παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας ως 2θμιο Συλλογικό όργανο των Δήμων να συνδράμετε ώστε οι δήμοι, έγκαιρα, να εντάξουν και τις τρίτεκνες οικογένειες στις προαναφερόμενες αποφάσεις περί μειώσεως των δημοτικών τελών , φωτισμού και ύδρευσης.Γνωρίζετε, βέβαια, ότι την εδώ και έξι χρόνια οικονομική κρίση 
περισσότερο απ΄ όλους την βιώνουν με τον πιο επώδυνο και σκληρό τρόπο οι οικογένειες με πολλά τέκνα (τρία και άνω) και η βοήθεια έστω και του ενός ευρώ για πολλές οικογένειες που έχουν οδηγηθεί στην φτώχεια και την εξαθλίωση είναι σημαντική. Ενδεικτικά, ένα ποσοστό της τάξεως του 38-45% των τρίτεκνων οικογενειών ευρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. 
Τέλος, θέλουμε να μεταφέρετε τις ευχαριστίες των συλλόγων μας προς τους δήμους που ήδη παρείχαν μειώσεις στις τρίτεκνες οικογένειες, δείχνοντας έμπρακτα την συμβολή τους, ως τοπική αυτοδιοίκηση στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, στην αντιμετώπιση  του σοβαρότατου δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδος.
 
Είμασθε στην διάθεσή σας, ως 2θμιο όργανο που εκπροσωπεί τους Συλλόγους τριτέκνων για κάθε επιπλέον ενημέρωση.
 
 
Με τιμή
 
Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας    

Πληρωμη εκκρεμών αιτήσεων Α21 έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου
Τετάρτη, 09.03.2016

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 θα καταβληθούν σε 36.491 δικαιούχους
Οικογενειακά Επιδόματα (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα
Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) εκκρεμών αιτήσεων (A21) του έτους
2015, που επεξεργάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ .
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των
24.007.554 €.
Χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ ( www . oga . gr ),
όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, στην ενότητα
«Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών
Επιδομάτων».
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ