ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΕΣΠΟ3Τ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ  ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

 
Σας γνωρίζουμε ότι, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Κεφαλλονιάς, Γραικούσης Χ. είχε ολιγόλεπτη συνάντηση στο Ληξούρι/Κεφαλλονιάς,29-1-2014, με τον κ. Πρωθυπουργό, όπου του έθεσε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες, μετά τον πρόσφατο σεισμό.
 
 Επίσης του έθεσε το βασικό αίτημα όλων των συλλόγων για την εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους.
 
Συγκεκριμένα ζήτησε:
            - Να αφαιρεθεί για ένα χρόνο το χαράτσι από τους λογαριασμούς των τρίτεκνων οικογενειών,
            -Να δοθούν άτοκα δάνεια για τις επισκευές και ανακατασκευές των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές,
            -Την εξίσωση των τρίτεκνων οικογενειών με  τις πολύτεκνες,
 -Να αφαιρεθούν τα δημοτικά τέλη από τις τρίτεκνες οικογένειες,
Οι απαντήσεις που έλαβε είναι οι ακόλουθες:
-Θα εξετασθεί το οικονομικό κόστος όσον αφορά το χαράτσι προκειμένου να μην πληρώνουν οι τρίτεκνες οικογένειες για ένα έτος,
-Για τα άτοκα δάνεια δεν είναι τόσο εύκολο  αλλά θα το εξετάσει,
-Όσον αφορά την πρόταση για την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, αν και είναι πολύ δύσκολο, λόγω πολλών παραγόντων που είναι πέραν της Κυβερνήσεως θα το εξετάσει.
 
Ο Δήμαρχος της Κεφαλλονιάς υποσχέθηκε να απαλλαγούν οι τρίτεκνες οικογένειες από τα δημοτικά τέλη.
Της Χαλκίδας;
 
Σχόλιο: Πιστεύουμε ότι για το θέμα της εξομοιώσεως ο κ.Πρωθυπουργός, δυστυχώς, έχει ελλειπή και λανθασμένη ενημέρωση.΄Κάποιοι σύμβουλοι΄΄ ΄δυστυχώς δεν ενημερώνουν σωστά αν και έχουν κατ΄ επανάληψη έχουν ενημερωθεί με τεκμηριωμένες θέσεις μας.
 
Είναι υποχρέωση όλων μας, συνεχώς να προβάλουμε την δίκαιη και υλοποιήσιμη πρότασή μας. 
 
Πρόταση που την παρούσα περίοδο δεν έχει οικονομικό κόστος.
Περιληπτικά:
-Δεν υπάρχει η ισόβια σύνταξη
-Τα επιδόματα είναι τα ίδια με τους πολυτέκνους
-Δεν υπάρχει επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό από μειωμένα δημοτικά τέλη.Ήδη αρκετοί δήμοι έχουν αποφασίσει και παρέχουν μειωμένα δημοτικά τέλη
-Στα μέσα μεταφοράς, ομοίως διότι:Αρκετά ΚΤΕΛ ήδη παρέχουν μειώσεις στα εισιτήρια, ενώ καμμία απάντηση δεν έχουμε λάβει ακόμα από τα ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας στο αίτημά μας για μείωση στα εισιτήρια. Οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες ήδη δίνουν μείωση στα ναύλα των πλοίων.
-Ένα εμπόδιο σοβαρό που στο παρελθόν το επικαλείτο η Κυβέρνηση, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών, τώρα είναι άνευ περιεχομένου καθότι έχουν σταματήσει οι προσλήψεις.
 
Και κάτι ακόμη που ίσως φαίνεται παράδοξο αλλά στην πράξη είναι γεγονός.
Έχουμε αναγνωρισθεί ως πολύτεκνοι από την Κυβέρνηση…ΔΙΟΤΙ:
(Το ακόλουθο κείμενο στάλθηκε στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης)
΄΄Διαπιστώνουμε, ότι το τελευταίο διάστημα(δύο ετών) οι όποιες ακόμα διατάξεις που ορίζουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους τρίτεκνους έχουν γίνει η δεξαμενή όπου εντάσσονται με διάφορες ΄΄γνωμοδοτήσεις΄΄ και άλλες(η;) κατηγορίες. Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα:
            -Σύμφωνα με την σχετική ΥΑ του ΥΠΕΠΘ: Β4ΛΥ9-Σ7Π Φ.251/ 69217/Β6 19 06 2012  εντάχθηκαν στην ειδική περίπτωση των τριτέκνων της Φ. 252/49254/ Β6/02-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Ψ9-ΠΓΨ:΄΄.. Έλληνες πολίτες όσο και οι αλλοδαποί (που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του ν. 3454/2006) οι έχοντες βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής τους κατάστασης άνω των τριών ζώντα τέκνα, αλλά δεν διαθέτουν πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. για διάφορους λόγους …και δεν αποδεικνύουν έτσι την πολυτεκνική τους ιδιότητα΄΄.
ΣΧΟΛΙΟ: Σημαίνει, ότι δεν είναι πολύτεκνοι (καταργούμε βιολογικούς νόμους) και ορίζουμε κατά το δοκούν;Οι συνέπειες αυτής της διάταξης είναι να εισέρχονται πλέον λιγότεροι τρίτεκνοι φοιτητές. Απόδειξης αυτού είναι η μικρότερη αναλογία εισακτέων το 2012 και 2013 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
               -Σύμφωνα με Άρθρο 40 του Ν.4141 ΦΕΚ 81Α 2013 το Ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων«1. Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ' έτος για κάθε τέκνο».
ΣΧΟΛΙΟ:Αυτό σημαίνει ότι έστω και ένα τέκνο εάν δεν είναι εξαρτώμενο τότε ο γονέας δεν είναι δικαιούχος αυτού του επιδόματος. Από αυτό το κριτήριο ο μεγαλύτερος αριθμός των οικογενειών που έχουν τεθεί εκτός είναι τρίτεκνοι από ότι άλλες κατηγορίες. Και πάλι τιμωρία των τριτέκνων.
            -Σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση του ΥΔΜΗΔ στην παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), με το άρθρο 12 του N.4210 ΦΕΚ 254 Α΄ 2013 εντάσσονται στην κατά προτεραιότητα στην μετάταξη και οι πολύτεκνοι υπάλληλοι. 
ΣΧΟΛΙΟ: Που σημαίνει μικρότερος αριθμός τριτέκνων να μεταταχθούν-μετακινηθούν καθότι θα υπολογίζονται και οι πολύτεκνοι. Δηλαδή για τους πολυτέκνους στο θέμα διαθεσιμότητα-κινητικότητα έχουμε ΄΄ δύο τιμωρίες ΄΄. Η 1η που δεν εξαιρέθηκαν από την διαθεσιμότητα και η 2η που μειώνονται οι όποιες θέσεις που θα μπορούσαν να μετακινηθούν. Με συνέπεια μεγαλύτερος αριθμός να οδηγείται στην απόλυση όταν εκπνεύσει ο χρόνος της διαθεσιμότητας(8μηνο;).
            Έχοντας στο νού τις ενδεικτικές αυτές περιπτώσεις, επί της ουσίας και με γνωμοδοτήσεις εξισώνονται οι τρίτεκνοι με τους πολυτέκνους, γιατί να μην υιοθετηθεί  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η δίκαιη και υλοποιήσιμη πρότασή μας για εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους; ΓΙΑΤΙ επικαλούμασθε , ότι πολύτεκνοι μπορούν να  ενταχθούν σε διατάξεις για τριτέκνους  και δεν μπορεί να ισχύσει και το αντίστροφο;Είναι πίστη μας ότι δεν πρέπει να υπάρχει πλέον αυτή η διαφορά. Τρίτεκνος είναι πολύτεκνος. Πέραν των εμπεριστατωμένων μελετών και προτάσεων από έγκριτους φορείς και επιστήμονες και στη νομοθετική πρακτική πλέον έγινε αποδεκτό de facto και εφαρμόζεται. ΄΄
 

 
          Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
   Σταύρος Πουρτουλίδης                                    Πουλάκης Γεράσιμος

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΩΡΑ 21.00
ΣΤΟ "ΠΗΓΑΔΑΚΙ" 
ΣΤΗΝ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΜΕ ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΙ ΧΟΡΟ ! 

 ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 12 ΕΥΡΩ
[πλήρες μενού, σαλάτα, ορεκτικά, μεζέδες, κυρίως πιάτο - ή χοιρινή ή κοτόπουλο ή μπιφτέκι - επιδόρπιο, κρασί, αναψυκτικά (δεν περιλαμβάνονται οι μπύρες)]

ΣΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ :
 ΣΤΟ ΛΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΕΔΙΤΗΣ, 
ΚΙΘΑΡΑ ΚΑΙ ΦΩΝΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
 ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ: ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 
 ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΑΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
 ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΟΛΙ 
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ.

 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΤΟ 2013 ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 22210 27568 (ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 11.00-12.00 & ΠΕΜΠΤΗ 18.00-19.00) ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ  ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.

                                                   Δελτίο Τύπου            Δευτέρα, 27.01.2014

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 θα καταβληθούν σε 21.522 δικαιούχους το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων (Ν. 4093/2013) και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών (Ν.
4141/2013) για το έτος 2013. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 14.147.724,75 ευρώ .

Στους ανωτέρω δικαιούχους περιλαμβάνονται:
- Όσοι υπέβαλαν αίτηση Α21 για πρώτη φορά και ελέγχθηκαν οι αιτήσεις τους . Οι εν λόγω δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά τα ποσά που τους αναλογούν από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματός τους .
- Όσοι υπέβαλαν τις απαραίτητες διορθώσεις ηλεκτρονικά και οι τροποποιητικές ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Επιπλέον, ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης ενημερώνει ότι,συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η καταχώρηση και ο έλεγχος των υπόλοιπων τροποποιητικών, που έχουν κατατεθεί.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι με απόφαση της Διοίκησης του Οργανισμού έχει παραταθεί η προθεσμία υποβολής αρχικών αιτήσεων Α21, έως τις 31/01/2014, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι αιτούντες υπέβαλαν Ε1 και δεν συμπλήρωσαν το έντυπο Α21.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2013

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1/2014 ΑΠΟ 12.00-15.00
 (ΟΔΟΣ ΛΕΙΒΑΡΑ 30),
 ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΙΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΕΛΑΒΑΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ). 

ΤΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. 

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 15€)

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΡΥΖΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Αίτημα για εκπτώσεις για τρίτεκνους στην ακτοπλοϊα


 Τη δέσμευσή του, να παρέμβει το υπουργείο Ναυτιλίας στις ακτοπλοϊκές εταιρείες ώστε να προβλέπουν στην εμπορική τους πολιτική, την παροχή εκπτώσεων σε τρίτεκνες οικογένειες, έδωσε σήμερα ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε συνάντηση που είχε με το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, έθεσαν στον υπουργό το καθεστώς που διέπει την εισαγωγή σπουδαστών από τρίτεκνες οικογένειες στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και την εξομοίωσή του με αυτό που εφαρμόζει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Ο υπουργός Ναυτιλίας είπε ότι έχει προβλεφθεί διάταξη στο νομοσχέδιο για τα τουριστικά πλοία, που πρόκειται πολύ σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή και η οποία προβλέπει την κατάργηση των ηλικιακών ορίων για την κατηγορία των Τριτέκνων για την εισαγωγή τους στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ενώ σημείωσε ότι έχει προστεθεί κατηγορία που θα συμπεριλαμβάνει υποψηφίους μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και υποψηφίων με γονείς, τέκνα συγκεκριμένων παθήσεων ή με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. «Το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας είναι εθνικό ζήτημα και οφείλουμε να παράσχουμε κάθε πολύτιμη βοήθεια ώστε να αντιστραφεί η τάση συνεχούς υπογεννητικότητας», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρβιτσιώτης.

  Επιστολή της Ομοσπονδίας τριτέκνων Ελλάδος προς την Υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη

Αξιότιμε κα Υπουργέ, Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 1) Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. αρ. 85, τεύχος πρώτο, της 11 Απριλίου 2012 άρθρο 44 παρ. ββ, ο τρόπος απόκτησης της τριτεκνικής ιδιότητας έχει αλλάξει, μετά από κατάθεση και ψήφιση ειδικής τροπολογίας, και την αποκτούν όλοι οι γονείς και τα τέκνα αυτών, αρκεί τα τέκνα να είναι ζώντα. Σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε στις μελλοντικές προκηρύξεις να ισχύσουν τα ανωτέρω, ως προς τα ηλικιακά όρια, (απαλοιφή 25) εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα δοθεί το δικαίωμα χρήσης της τριτεκνίας σε περισσότερους τρίτεκνους υποψηφίους. 

2) Σας γνωρίζουμε ότι αρκετές εταιρίες παρέχουν εκπτώσεις στις τρίτεκνες οικογένειες π.χ. ΑΝΕΚ, ΜΙΝΟΑΝ,ΝΕΛ που πηγαίνουν σε ορισμένους προορισμούς και θα θέλαμε να συμβάλετε με την παρέμβαση σας να ισχύσουν οι εκπτώσεις σε όλους τους προορισμούς (βόρειο αιγαίο, Ανατολικό αιγαίο, Κυκλάδες, Επτάνησα, Δωδεκάνησα, Σποράδες κ.α.) θεωρούμε πως επιτέλους η πολιτεία και τα συντεταγμένα όργανά της, οφείλουν να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή και στην ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των τρίτεκνων, τόσο για την προσφορά της στο δημογραφικό, όσο και στα ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Για πολλοστή φορά σας υπενθυμίζουμε την απόφαση –πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής το 1993, για εξομοίωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους, καθώς σύμφωνα με την Επιτροπή, τότε, αποτελεί το πιο βασικό μέτρο για την πορεία λύσης του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας." 

Επιστολή της Ομοσπονδίας τριτέκνων Ελλάδος προς την Υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη Η επιστολή της ΟΠΟΤΤΕ Αξιότιμε κα Υπουργέ, Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε για τα εξής: 1) Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. αρ. 85, τεύχος πρώτο, της 11 Απριλίου 2012 άρθρο 44 παρ. ββ, ο τρόπος απόκτησης της τριτεκνικής ιδιότητας έχει αλλάξει, μετά από κατάθεση και ψήφιση ειδικής τροπολογίας, και την αποκτούν όλοι οι γονείς και τα τέκνα αυτών, αρκεί τα τέκνα να είναι ζώντα. Σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε στις μελλοντικές προκηρύξεις να ισχύσουν τα ανωτέρω, ως προς τα ηλικιακά όρια, (απαλοιφή 25) εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα δοθεί το δικαίωμα χρήσης της τριτεκνίας σε περισσότερους τρίτεκνους υποψηφίους. 2) Σας γνωρίζουμε ότι αρκετές εταιρίες παρέχουν εκπτώσεις στις τρίτεκνες οικογένειες π.χ. ΑΝΕΚ, ΜΙΝΟΑΝ,ΝΕΛ που πηγαίνουν σε ορισμένους προορισμούς και θα θέλαμε να συμβάλετε με την παρέμβαση σας να ισχύσουν οι εκπτώσεις σε όλους τους προορισμούς (βόρειο αιγαίο, Ανατολικό αιγαίο, Κυκλάδες, Επτάνησα, Δωδεκάνησα, Σποράδες κ.α.) θεωρούμε πως επιτέλους η πολιτεία και τα συντεταγμένα όργανά της, οφείλουν να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή και στην ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των τρίτεκνων, τόσο για την προσφορά της στο δημογραφικό, όσο και στα ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Για πολλοστή φορά σας υπενθυμίζουμε την απόφαση –πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής το 1993, για εξομοίωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους, καθώς σύμφωνα με την Επιτροπή, τότε, αποτελεί το πιο βασικό μέτρο για την πορεία λύσης του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας."

www.dikaiologitika.gr
Επιστολή της Ομοσπονδίας τριτέκνων Ελλάδος προς την Υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη Η επιστολή της ΟΠΟΤΤΕ Αξιότιμε κα Υπουργέ, Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε για τα εξής: 1) Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. αρ. 85, τεύχος πρώτο, της 11 Απριλίου 2012 άρθρο 44 παρ. ββ, ο τρόπος απόκτησης της τριτεκνικής ιδιότητας έχει αλλάξει, μετά από κατάθεση και ψήφιση ειδικής τροπολογίας, και την αποκτούν όλοι οι γονείς και τα τέκνα αυτών, αρκεί τα τέκνα να είναι ζώντα. Σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε στις μελλοντικές προκηρύξεις να ισχύσουν τα ανωτέρω, ως προς τα ηλικιακά όρια, (απαλοιφή 25) εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα δοθεί το δικαίωμα χρήσης της τριτεκνίας σε περισσότερους τρίτεκνους υποψηφίους. 2) Σας γνωρίζουμε ότι αρκετές εταιρίες παρέχουν εκπτώσεις στις τρίτεκνες οικογένειες π.χ. ΑΝΕΚ, ΜΙΝΟΑΝ,ΝΕΛ που πηγαίνουν σε ορισμένους προορισμούς και θα θέλαμε να συμβάλετε με την παρέμβαση σας να ισχύσουν οι εκπτώσεις σε όλους τους προορισμούς (βόρειο αιγαίο, Ανατολικό αιγαίο, Κυκλάδες, Επτάνησα, Δωδεκάνησα, Σποράδες κ.α.) θεωρούμε πως επιτέλους η πολιτεία και τα συντεταγμένα όργανά της, οφείλουν να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή και στην ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των τρίτεκνων, τόσο για την προσφορά της στο δημογραφικό, όσο και στα ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Για πολλοστή φορά σας υπενθυμίζουμε την απόφαση –πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής το 1993, για εξομοίωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους, καθώς σύμφωνα με την Επιτροπή, τότε, αποτελεί το πιο βασικό μέτρο για την πορεία λύσης του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας."

www.dikaiologitika.gr


Επιστολή της Ομοσπονδίας τριτέκνων Ελλάδος προς την Υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη Η επιστολή της ΟΠΟΤΤΕ Αξιότιμε κα Υπουργέ, Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε για τα εξής: 1) Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. αρ. 85, τεύχος πρώτο, της 11 Απριλίου 2012 άρθρο 44 παρ. ββ, ο τρόπος απόκτησης της τριτεκνικής ιδιότητας έχει αλλάξει, μετά από κατάθεση και ψήφιση ειδικής τροπολογίας, και την αποκτούν όλοι οι γονείς και τα τέκνα αυτών, αρκεί τα τέκνα να είναι ζώντα. Σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε στις μελλοντικές προκηρύξεις να ισχύσουν τα ανωτέρω, ως προς τα ηλικιακά όρια, (απαλοιφή 25) εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα δοθεί το δικαίωμα χρήσης της τριτεκνίας σε περισσότερους τρίτεκνους υποψηφίους. 2) Σας γνωρίζουμε ότι αρκετές εταιρίες παρέχουν εκπτώσεις στις τρίτεκνες οικογένειες π.χ. ΑΝΕΚ, ΜΙΝΟΑΝ,ΝΕΛ που πηγαίνουν σε ορισμένους προορισμούς και θα θέλαμε να συμβάλετε με την παρέμβαση σας να ισχύσουν οι εκπτώσεις σε όλους τους προορισμούς (βόρειο αιγαίο, Ανατολικό αιγαίο, Κυκλάδες, Επτάνησα, Δωδεκάνησα, Σποράδες κ.α.) θεωρούμε πως επιτέλους η πολιτεία και τα συντεταγμένα όργανά της, οφείλουν να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή και στην ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των τρίτεκνων, τόσο για την προσφορά της στο δημογραφικό, όσο και στα ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Για πολλοστή φορά σας υπενθυμίζουμε την απόφαση –πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής το 1993, για εξομοίωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους, καθώς σύμφωνα με την Επιτροπή, τότε, αποτελεί το πιο βασικό μέτρο για την πορεία λύσης του Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας."

www.dikaiologitika.gr
Τη δέσμευσή του, να παρέμβει το υπουργείο Ναυτιλίας στις ακτοπλοϊκές εταιρείες ώστε να προβλέπουν στην εμπορική τους πολιτική, την παροχή εκπτώσεων σε τρίτεκνες οικογένειες, έδωσε σήμερα ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε συνάντηση που είχε με το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων. Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, έθεσαν στον υπουργό το καθεστώς που διέπει την εισαγωγή σπουδαστών από τρίτεκνες οικογένειες στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και την εξομοίωσή του με αυτό που εφαρμόζει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο υπουργός Ναυτιλίας είπε ότι έχει προβλεφθεί διάταξη στο νομοσχέδιο για τα τουριστικά πλοία, που πρόκειται πολύ σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή και η οποία προβλέπει την κατάργηση των ηλικιακών ορίων για την κατηγορία των Τριτέκνων για την εισαγωγή τους στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ενώ σημείωσε ότι έχει προστεθεί κατηγορία που θα συμπεριλαμβάνει υποψηφίους μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και υποψηφίων με γονείς, τέκνα συγκεκριμένων παθήσεων ή με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. «Το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας είναι εθνικό ζήτημα και οφείλουμε να παράσχουμε κάθε πολύτιμη βοήθεια ώστε να αντιστραφεί η τάση συνεχούς υπογεννητικότητας», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρβιτσιώτης.

www.dikaiologitika.gr
Τη δέσμευσή του, να παρέμβει το υπουργείο Ναυτιλίας στις ακτοπλοϊκές εταιρείες ώστε να προβλέπουν στην εμπορική τους πολιτική, την παροχή εκπτώσεων σε τρίτεκνες οικογένειες, έδωσε σήμερα ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, σε συνάντηση που είχε με το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων. Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, έθεσαν στον υπουργό το καθεστώς που διέπει την εισαγωγή σπουδαστών από τρίτεκνες οικογένειες στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και την εξομοίωσή του με αυτό που εφαρμόζει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο υπουργός Ναυτιλίας είπε ότι έχει προβλεφθεί διάταξη στο νομοσχέδιο για τα τουριστικά πλοία, που πρόκειται πολύ σύντομα να κατατεθεί στη Βουλή και η οποία προβλέπει την κατάργηση των ηλικιακών ορίων για την κατηγορία των Τριτέκνων για την εισαγωγή τους στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ενώ σημείωσε ότι έχει προστεθεί κατηγορία που θα συμπεριλαμβάνει υποψηφίους μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και υποψηφίων με γονείς, τέκνα συγκεκριμένων παθήσεων ή με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. «Το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας είναι εθνικό ζήτημα και οφείλουμε να παράσχουμε κάθε πολύτιμη βοήθεια ώστε να αντιστραφεί η τάση συνεχούς υπογεννητικότητας», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρβιτσιώτης.

www.dikaiologitika.gr

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ν.Εύβοιας ξεκινά τη δημιουργία παιδικής χορωδίας με δωρεάν συμμετοχή παιδιών του συλλόγου από 6 - 14 ετών. 
Για δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο του συλλόγου 
22210 27568 
και ώρες 11.00 - 12.00 κάθε Τρίτη 
και 18.00 - 19.00 κάθε Πέμπτη. 
Η δωρεάν προσφορά είναι του μέλους του συλλόγου μουσικού Γιώργου Αντωνίου, με προοπτική δημιουργίας και χορωδίας ενηλίκων.

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Οικογενειακά επιδόματα τέλος Ιανουαρίου 2014 νέα πληρωμή
 Τέλος Ιανουάριου 2014 θα γίνει νέα πληρωμή για τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ σε όσους δεν έλαβαν τα ποσά που δικαιούνται με την δόση του Δεκεμβρίου καθώς και σε αυτούς που έκαναν διορθώσεις στο έντυπο Α21.

 Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr τέλος Ιανουαρίου 2014 θα γίνει νέα πληρωμή για τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ σε όσους δεν έλαβαν τα προβλεπόμενα ποσά με την δόση του Δεκεμβρίου αλλά και σε αυτούς που έχουν κάνει διορθωσεις στο Α21 και δεν έχουν λάβει καθόλου τα επιδόματα. Ο ΟΓΑ έδωσε παράταση σε όσους δεν έχουν κάνει αίτηση Α21 είτε λόγω παράλειψης είτε λόγω καθυστέρησης της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης τους.

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΓΑ δίνεται παράταση έως τις 31/01/2014 για την προθεσμία υποβολής αρχικών αιτήσεων Α21, που έληξε στις 31/12/2013, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι αιτούντες υπέβαλαν Ε1 και δεν συμπλήρωσαν το έντυπο Α21.

 Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης διευκρινίζει σχετικά με την παράταση για την αίτηση του Α21 που αφορά τα οικογενειακά επιδόματα ότι:
 1) Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Α21 θα παραμείνει ανοικτό και για ενδεχόμενες διορθώσεις-συμπληρώσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν υποβληθεί από τους αιτούντες σε προγενέστερο χρόνο.
 2) Όσοι έχουν υποβάλει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις-συμπληρώσεις σε προγενέστερο χρόνο, δεν απαιτείται να καταθέσουν νέα τροποποιητική, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεών τους από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ο έλεγχος των τροποποιητικών να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
 3) Όσοι από τους αιτούντες χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, με την ολοκλήρωση των ελέγχων, κριθούν δικαιούχοι, θα λάβουν αναδρομικά όλες τις δόσεις του επιδόματος από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος. 
Οικογενειακά επιδόματα τέλος Ιανουαρίου 2014 νέα πληρωμή Τέλος Ιανουάριου 2014 θα γίνει νέα πληρωμή για τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ σε όσους δεν έλαβαν τα ποσά που δικαιούνται με την δόση του Δεκεμβρίου καθώς και σε αυτούς που έκαναν διορθώσεις στο έντυπο Α21. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr τέλος Ιανουαρίου 2014 θα γίνει νέα πληρωμή για τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ σε όσους δεν έλαβαν τα προβλεπόμενα ποσά με την δόση του Δεκεμβρίου αλλά και σε αυτούς που έχουν κάνει διορθωσεις στο Α21 και δεν έχουν λάβει καθόλου τα επιδόματα. Ο ΟΓΑ έδωσε παράταση σε όσους δεν έχουν κάνει αίτηση Α21 είτε λόγω παράλειψης είτε λόγω καθυστέρησης της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΓΑ δίνεται παράταση έως τις 31/01/2014 για την προθεσμία υποβολής αρχικών αιτήσεων Α21, που έληξε στις 31/12/2013, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι αιτούντες υπέβαλαν Ε1 και δεν συμπλήρωσαν το έντυπο Α21. Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης διευκρινίζει σχετικά με την παράταση για την αίτηση του Α21 που αφορά τα οικογενειακά επιδόματα ότι: 1) Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Α21 θα παραμείνει ανοικτό και για ενδεχόμενες διορθώσεις-συμπληρώσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν υποβληθεί από τους αιτούντες σε προγενέστερο χρόνο. 2) Όσοι έχουν υποβάλει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις-συμπληρώσεις σε προγενέστερο χρόνο, δεν απαιτείται να καταθέσουν νέα τροποποιητική, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεών τους από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ο έλεγχος των τροποποιητικών να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. 3) Όσοι από τους αιτούντες χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, με την ολοκλήρωση των ελέγχων, κριθούν δικαιούχοι, θα λάβουν αναδρομικά όλες τις δόσεις του επιδόματος από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος.

www.dikaiologitika.gr
Οικογενειακά επιδόματα τέλος Ιανουαρίου 2014 νέα πληρωμή Οικογενειακά επιδόματα τέλος Ιανουαρίου 2014 νέα πληρωμή Οικογενειακά επιδόματα τέλος Ιανουαρίου 2014 νέα πληρωμή Τέλος Ιανουάριου 2014 θα γίνει νέα πληρωμή για τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ σε όσους δεν έλαβαν τα ποσά που δικαιούνται με την δόση του Δεκεμβρίου καθώς και σε αυτούς που έκαναν διορθώσεις στο έντυπο Α21. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr τέλος Ιανουαρίου 2014 θα γίνει νέα πληρωμή για τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ σε όσους δεν έλαβαν τα προβλεπόμενα ποσά με την δόση του Δεκεμβρίου αλλά και σε αυτούς που έχουν κάνει διορθωσεις στο Α21 και δεν έχουν λάβει καθόλου τα επιδόματα. Ο ΟΓΑ έδωσε παράταση σε όσους δεν έχουν κάνει αίτηση Α21 είτε λόγω παράλειψης είτε λόγω καθυστέρησης της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΓΑ δίνεται παράταση έως τις 31/01/2014 για την προθεσμία υποβολής αρχικών αιτήσεων Α21, που έληξε στις 31/12/2013, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι αιτούντες υπέβαλαν Ε1 και δεν συμπλήρωσαν το έντυπο Α21. Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης διευκρινίζει σχετικά με την παράταση για την αίτηση του Α21 που αφορά τα οικογενειακά επιδόματα ότι: 1) Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Α21 θα παραμείνει ανοικτό και για ενδεχόμενες διορθώσεις-συμπληρώσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν υποβληθεί από τους αιτούντες σε προγενέστερο χρόνο. 2) Όσοι έχουν υποβάλει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις-συμπληρώσεις σε προγενέστερο χρόνο, δεν απαιτείται να καταθέσουν νέα τροποποιητική, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεών τους από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ο έλεγχος των τροποποιητικών να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. 3) Όσοι από τους αιτούντες χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, με την ολοκλήρωση των ελέγχων, κριθούν δικαιούχοι, θα λάβουν αναδρομικά όλες τις δόσεις του επιδόματος από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος.

www.dikaiologitika.gr
Οικογενειακά επιδόματα τέλος Ιανουαρίου 2014 νέα πληρωμή Οικογενειακά επιδόματα τέλος Ιανουαρίου 2014 νέα πληρωμή Οικογενειακά επιδόματα τέλος Ιανουαρίου 2014 νέα πληρωμή Τέλος Ιανουάριου 2014 θα γίνει νέα πληρωμή για τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ σε όσους δεν έλαβαν τα ποσά που δικαιούνται με την δόση του Δεκεμβρίου καθώς και σε αυτούς που έκαναν διορθώσεις στο έντυπο Α21. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του dikaiologitika.gr τέλος Ιανουαρίου 2014 θα γίνει νέα πληρωμή για τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ σε όσους δεν έλαβαν τα προβλεπόμενα ποσά με την δόση του Δεκεμβρίου αλλά και σε αυτούς που έχουν κάνει διορθωσεις στο Α21 και δεν έχουν λάβει καθόλου τα επιδόματα. Ο ΟΓΑ έδωσε παράταση σε όσους δεν έχουν κάνει αίτηση Α21 είτε λόγω παράλειψης είτε λόγω καθυστέρησης της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΓΑ δίνεται παράταση έως τις 31/01/2014 για την προθεσμία υποβολής αρχικών αιτήσεων Α21, που έληξε στις 31/12/2013, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι αιτούντες υπέβαλαν Ε1 και δεν συμπλήρωσαν το έντυπο Α21. Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης διευκρινίζει σχετικά με την παράταση για την αίτηση του Α21 που αφορά τα οικογενειακά επιδόματα ότι: 1) Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Α21 θα παραμείνει ανοικτό και για ενδεχόμενες διορθώσεις-συμπληρώσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν υποβληθεί από τους αιτούντες σε προγενέστερο χρόνο. 2) Όσοι έχουν υποβάλει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις-συμπληρώσεις σε προγενέστερο χρόνο, δεν απαιτείται να καταθέσουν νέα τροποποιητική, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεών τους από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ο έλεγχος των τροποποιητικών να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. 3) Όσοι από τους αιτούντες χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, με την ολοκλήρωση των ελέγχων, κριθούν δικαιούχοι, θα λάβουν αναδρομικά όλες τις δόσεις του επιδόματος από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος.

www.dikaiologitika.gr

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α21 – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου
                                                                                                                 Τρίτη, 31.12.2013

Με απόφαση της Διοίκησης του ΟΓΑ παρατείνεται έως τις 31/01/2014 η προθεσμία υποβολής αρχικών αιτήσεων Α21, που έληγε στις 31/12/2013, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι αιτούντες υπέβαλαν Ε1 και δεν συμπλήρωσαν το έντυπο Α21.
Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης διευκρινίζει ότι:
1) Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Α21 θα παραμείνει ανοικτό και για ενδεχόμενες διορθώσεις-συμπληρώσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν υποβληθεί από τους αιτούντες σε προγενέστερο χρόνο.
2) Όσοι έχουν υποβάλει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις-συμπληρώσεις σε προγενέστερο χρόνο, δεν απαιτείται να καταθέσουν νέα τροποποιητική,καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεών τους από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ο έλεγχος των τροποποιητικών να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
3) Όσοι από τους αιτούντες χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, με την ολοκλήρωση των ελέγχων, κριθούν δικαιούχοι, θα λάβουν αναδρομικά όλες τις δόσεις του επιδόματος από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ - ΤΡΙΚΑΛΑ


29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2013