ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Αιτησεις για Δωρεάν Διανομή τροφίμων σε Τρίτεκνες Οικογένειες

Σε συνέχεια της πρώτης φάσης κατάθεσης αιτήσεων για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων , σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η χρονική περίοδος κατάθεσης αιτήσεων μέχρι και τις 29 Αυγούστου 2011 .Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία των αιτήσεων θα περάσει μέσα απο το Σύλλογο Γονέων με 3 Τέκνα Ν. Ευβοίας .Γι΄αυτό το λόγο παρακαλούμε να φέρνετε τα δικαιολογητικά σας αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου Αγγελή Γοβιού 22 , Τρίτη και Πέμπτη 10:00 -11:00 το πρωί (τηλ. 2221027568 - 6974457653) ή να τα στέλνετε ταχυδρομικώς στην Τ.Θ 18636 , Τ.Κ 34100 χωρίς να αναγράφετε το όνομα του Συλλόγου παρά μόνο τα στοιχεια σας .Τα δικαιολογηικά για εγγραφή στο πρόγραμμα είναι :
1. Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (Παραλαμβάνεται απο τα Γραφεία του Συλλόγου)
2. Υπεύθυνη δήλωση (Παραλαμβάνεται απο τα Γραφεία του Συλλόγου).
3.Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
4.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης .
5.Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας .
6.Θεωρημένο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος .(Εισοδηματικό κριτήριο για Τρίτεκνη Οικογένεια είναι 12000+30% για σύζυγο και για κάθε ένα απο τα δύο πρώτα παιδιά +40% για το τρίτο παιδί)
7.Εγγραφα απο κρατικούς φορείς Υγείας σε περίπτωση μέλους που χαρακτηρίζετε προστατευόμενο γαι λόγους Υγείας .
Όλα τα δικαιολγητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα και στην υπεύθυνη δήλωση να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής .
Για όσους δεν είναι μέλη του συλλόγου χρειάζεται πρώτα να γίνει εγγραφή .Τα δικαιολογητικά είναι :
1.Αίτηση
2.Πιστοποιτηκό Οικογενειακής Κατάστασης 
3.15 Ευρώ Ετήσια Συνδρομή .