ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΠΟ3Τ 8-3-2013


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ  ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
 
 
   Σας γνωρίζουμε ότι, μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΣΠΟ3Τ πραγματοποίησαν συναντήσεις μετά από αίτημά τους με:
 
     -Νέο Διοικητή του ΟΓΑ Δημήτριο Κοντό, στην έδρα του ΟΓΑ, για τα επιδόματα στηρίξεως τέκνων και ειδικών επιδομάτων τριτέκνων και πολυτέκνων και την καθυστέρηση αποδόσεως των επιδομάτων σε τρίτεκνους γονείς που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά το  2011 και 2012.
 
     -Βουλευτές Βούτσης Νικόλαος και Κυριακάκης Βασίλειος, στα γραφεία του  ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή των Ελλήνων για την προώθηση κατά προτεραιότητα της συζητήσεως στην Βουλή της πρότασή τους περί εξομοιώσεως των γονέων με τρία τέκνα με τους πολυτέκνους, την πρόκληση συζήτησης στην Βουλή σε προ ημερησίας διατάξεως  συζήτηση για το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Χώρα μας, καθώς και  την αύξηση του αφορολογήτου ποσού (τουλάχιστον 7000 ευρώ) που προβλέπεται στο φορολογικό τους πρόγραμμα που πρόσφατα ανακοίνωσαν και
 
     -Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μόσχο Κορασίδη  για το πρόγραμμα διανομής τροφίμων από την Ε.Ε για το 2013 και τα προβλήματα που προέκυψαν με την νέα ΚΥΑ.
 
         Οι θέσεις-απαντήσεις τους είναι οι ακόλουθες:
Δκτης ΟΓΑ: Αρχικά ο Δκτής του ΟΓΑ μας ενημέρωσε ότι λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που ανέλαβε  τα καθήκοντα του Διοικητή, τις προτάσεις –παρατηρήσεις μας θα τις εξετάσει και θα μας απαντήσει σε όποιες δεν μπορεί να δώσει άμεσα απαντήσεις:
 
    1)Προοπτική πληρωμής των γονέων με τρία τέκνα που ενώ έχουν καταθέσει τα αναγκαία δικαιολογητικά, πρίν από 1-11-2012  για τα πολυτεκνικά επιδόματα, του 3ου τέκνου και εφ΄ άπαξ παροχής  δεν τους έχουν καταβληθεί ακόμη. 
Απάντηση: Εντός των επομένων 3 διμήνων θα έχουν αντιμετωπισθεί και πληρωθεί όλοι οι παλαιοί δικαιούχοι (πρίν από 1-11-2012).
 
    2)Αδυναμία προσκομίσεως δικαιολογητικού 10ετούς παραμονής  στην Χώρα λόγω του ότι είτε ο γάμος τελέσθηκε σε μικρότερο χρονικό διάστημα της 10ετίας είτε να έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα και να μην έχουν 10ετή συνεχή παραμονή.
 Απάντηση: Θα ενημερωθεί-εξετάσει και θα μας απαντήσει.
 
    3)Αν τροποποιήθηκε το χρονικό διάστημα της αναδρομικής ισχύος και αν για τα νέα επιδόματα που ακόμη δεν μπορούν να κατατεθούν τα σχετικά δικαιολογητικά θα ισχύει αυτή η αναδρομικότητα;
 Απάντηση: Ως θέση η αναδρομικότητα παραμένει το εξάμηνο αλλά για τα νέα επιδόματα δεν τίθεται τέτοιο θέμα διότι η καθυστέρηση είναι με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (Κράτους).
 
    4)Από τώρα μπορούν να κατατίθενται δικαιολογητικά για το επίδομα στήριξης τέκνων; 
Απάντηση: Δεν θα κατατεθούν ακόμη τα δικαιολογητικά. Όταν θα εκδοθεί η εγκύκλιος, πέραν της ΚΥΑ,στην οποία θα καθορίζονται όλες οι διαδικασίες τόσο για το επίδομα στήριξης τέκνων (40ευρώ/τέκνο/μήνα) όσο και για το ειδικό επίδομα τριτέκνων πολυτέκνων (500ευρώ/ τέκνο/έτος).Η σχετική τροποποίηση που αφορά στο ειδικό επίδομα τριτέκνων πολυτέκνων για να καταβάλλεται από το 1ο τέκνο αναμένεται να ψηφισθεί από την Βουλή. Πάντως δύο είναι οι βασικές ενέργειες-προϋποθέσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν και στην συνέχεια θα ειδοποιούνται για την κατάθεση των δικαιολογητικών στον ανταποκριτή του ΟΓΑ κατά περίπτωση και είναι:
  • Ηλεκτρονικά η  υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης
  • Να έχουν λάβει το εκκαθαριστικό της Εφορίας
 
     Ζητήθηκε η κατά προτεραιότητα ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών για τον αγροτουρισμό

      Απάντηση:Θα το εξετάσει και θα μας ενημερώσει.
 
ΣΥΡΙΖΑ: Συνεχίζουν να στηρίζουν τον αγώνα μας και έμπρακτα μέσα στα πλαίσια λειτουργίας τους εντός της Βουλής και θα εξετάσουν τρόπους επίσπευσης της συζήτησης για την πρόταση νόμου. ΄Οσον αφορά τις άλλες  προτάσεις μας αφού  τις επεξεργασθούν σύντομα θα μας απαντήσουν. 
 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μόσχος Κορασίδης:Του  έγινε αναλυτική ενημέρωση για την πρόσφατη ΚΥΑ,με την οποία μειώθηκαν δραστικά( έως και 10000 ευρώ) και άδικα τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων του προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων από Ε.Ε  καθώς επίσης για τα λάθη, ελλείψεις-σφάλματα που διαπιστώσαμε στην ΚΥΑ με αποτέλεσμα να είναι προβληματική η εφαρμογή της από το αρχικό ακόμη στάδιο.
 Απάντηση: Αν και αναγνώρισε ότι έγινε μεγάλη μείωση στα εισοδηματικά κριτήρια επικαλέσθηκε ότι αυξήθηκαν οι δικαιούχοι και το διαθέσιμο ποσό είναι σχεδόν το ίδιο(24 εκατομμύρια από ΕΕ) και δεν φαίνεται για εφέτος να γίνει κάποια βελτίωση στο εισοδηματικό κριτήριο. Εκ των λαθών και ελλείψεων ορισμένα διορθώθηκαν οι προθεσμίες που διαμορφώνονται με την νέα παράταση είναι: 
 
1.Διάστημα υποβολής αιτήσεων από τους φορείς εκπροσωπήσεως των δικαιούχων(άρθρο 5 παρ.1), από 1/3/2013 έως 31-3-2013.
 
2.Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεξίμων φορέων από Δνσεις ΑΟΚ μέχρι το αργότερο 30/4/2013(Άρθρο 6 παρ.1).
 
3.Διάστημα υποβολής αιτήσεων τελικών δικαιούχων(άρθρο 5 παρ.Β1 και άρθρο 6 παρ.3) από 1-5-2013 έως 31-5-2013.
 
4.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου συμμετοχής από τους επιλέξιμους φορείς  που εκπροσωπούν τους τελικούς δικαιούχους στις Δνσεις ΑΟΚ(άρθρο 6 παρ.4) η 15η Ιουνίου 2013.
 
5.Οριστικοποίηση του πίνακα τελικών δικαιούχων μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2013.
 
                                    Επίσης Θα κληθούμε σύντομα να συμμετέχουμε με την διάθεση σχετικών παραδειγμάτων δικαιούχων μας στην δοκιμή σχετικού προγράμματος του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση-έλεγχο των δικαιολογητικών των τελικών δικαιούχων.
 
 
Η Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
              
Γαρυφαλλιά Παπαδοπούλου                           Σταύρος Πουρτουλίδης

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 2013


  Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.   έτους   2013


            Σύμφωνα  με  την  αριθμ’  279/23460-22/02/2012  ΚΥΑ  καθορίζονται  νέα   κριτήρια    επιλεξιμότητας  των   τελικών δικαιούχων   και  των   φορέων εκπροσώπησης  τους,  του  προγράμματος  δωρεάν   διανομής  τροφίμων   σε  απόρους   της  ΕΕ. Η   προηγούμενη  αριθμ’ 1633/06-02-2013  έγγραφη   ενημέρωση   μας παύει   να   ισχύει.

1. Τελικοί δικαιούχοι (ή δικαιούχοι) του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων ορίζονται αποκλειστικά  άποροι που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
2. Ως άποροι, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται:
Α. Τα άτομα και οι οικογένειες, που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. Α της παρούσης (κατηγορία: άπορα άτομα, άπορες   οικογένειες).
Β. Παιδιά και ενήλικες που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες  δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας (φιλοξενία ή  κλειστή φροντίδα), για τους οποίους θεωρείται κατά  τεκμήριο ότι πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας (κατηγορία: σιτιζόμενα άτομα).
Γ. Οι σιτιζόμενοι σε οργανωμένα συσσίτια απόρων (συσσίτια δήμων, ενοριών, κ.α.), που πληρούν το κριτήριο  επιλεξιμότητας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4, παρ.  Α της παρούσης (κατηγορία: σιτιζόμενα άτομα).
3. Ως φορείς εκπροσώπησης, που μεσολαβούν για  την δωρεάν διανομή των προϊόντων στους τελικούς  δικαιούχους, θεωρούνται οι φορείς παροχής υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού, χαρακτήρα (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιερές Μητροπόλειςκ.α.), όπως αυτοί ορίζονται αναλυτικότερα στο άρθρο 4, παρ. Β. της παρούσης. Η διανομή των τροφίμων στους τελικούς δικαιούχους μπορεί να γίνει είτε με τη μορφή  του συσκευασμένου τροφίμου, όπως αυτό θα παραδοθεί  στους φορείς εκπροσώπησης είτε με τη μορφή συσσιτίου που παρέχει ο φορέας εκπροσώπησης.
4. Ως μέλη της οικογένειας, θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, όπως  αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας   Εισοδήματος.
5. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή  φορολογούμενο   με ειδικό τρόπο. Από τον υπολογισμό του ως άνω εισοδήματος εξαιρείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη    διαβίωσης για κάθε άτομο ή οικογένεια, όπως αυτή  ορίζεται εκάστοτε στη φορολογική νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ  4
 Κριτήρια επιλεξιμότητας
Α. Κριτήριο επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων.  Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων   και είναι:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι
και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα,
ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος   ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι  και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και  δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και  τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3,  το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία  67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται  κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα  ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία  67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται  άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το διάστημα από 1ης Απριλίου έως 15ης Μαΐου 

1. Αίτηση – Δήλωση (δίνεται από τον Σύλλογο) με πλήρη τα στοιχεία, καθώς και να αναγράφονται τα ΑΦΜ και των δύο συζύγων, με επικυρωμένη την υπογραφή
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος
3. Επικυρωμένη διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών)

Μετά την ανακοίνωση των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας για τα Δωρεάν Τρόφιμα, κοινή διαπίστωση όλων είναι τα χαμηλά ποσά. H ΠΕΣΠΟ3Τ  θα επικοινωνήσει με τους αρμόδιους στο υπουργείο για εξηγήσεις και οι απαντήσεις που τυχόν δοθούν, θα συζητηθούν το Σάββατο 9/3/2013 στη Γενική Συνέλευση Συλλόγων στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί και ο Σύλλογός μας.
Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε άμεσα.

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Επίδομα 500 ευρώ σε τρίτεκνους και πολύτεκνους

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίδομα 500 ευρώ θα λαμβάνουν οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για κάθε παιδί, με την προϋπόθεση ότι το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 45.000 ευρώ. Το επίδομα θεσπίζει το νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή, με φορολογικές διατάξεις.

Το ειδικό επίδομα θα καταβάλλεται στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα. Ορίζεται σε 500 ευρώ κατ' έτος για κάθε τέκνο, για οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
 

Ως εξαρτώμενα θεωρούνται τα τέκνα που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Ειδικά, για τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
 

Επιπλέον, ως εξαρτώμενα τέκνα για θεμελίωση του δικαιώματος λήψης του επιδόματος, λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια και επήλθε θάνατος και των δύο γονέων.
 

Το επίδομα χορηγείται κατόπιν αίτησης και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.