ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

 Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε άπορες Οικογένειες
 από Ε.Ε ΕΤΟΥΣ 2013


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

1 - 31 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση – Δήλωση (δίνεται από τον Σύλλογο) με πλήρη τα στοιχεία, καθώς και να αναγράφονται τα ΑΦΜ και των δύο συζύγων, με επικυρωμένη την υπογραφή.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος.
3. Επικυρωμένη άδεια διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών).
4.Έγγραφα (επικυρωμένα αν είναι αντίγραφα) εν ισχύ από Κρατικούς Φορείς Υγείας και Αρμόδιες Επιτροπές που να πιστοποιούν ότι έχει αναπηρία 67% και άνω.

  Κριτήρια επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορ−
φώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων
και είναι:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι
και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα,
ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος
ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι
και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύ−
ζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και
δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ−
ζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και
τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ−
ζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και
τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία
67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται
κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα
ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία
67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται
άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου