ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΕΣΠΟ3Τ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ  ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

 
Σας γνωρίζουμε ότι, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Κεφαλλονιάς, Γραικούσης Χ. είχε ολιγόλεπτη συνάντηση στο Ληξούρι/Κεφαλλονιάς,29-1-2014, με τον κ. Πρωθυπουργό, όπου του έθεσε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες, μετά τον πρόσφατο σεισμό.
 
 Επίσης του έθεσε το βασικό αίτημα όλων των συλλόγων για την εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους.
 
Συγκεκριμένα ζήτησε:
            - Να αφαιρεθεί για ένα χρόνο το χαράτσι από τους λογαριασμούς των τρίτεκνων οικογενειών,
            -Να δοθούν άτοκα δάνεια για τις επισκευές και ανακατασκευές των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές,
            -Την εξίσωση των τρίτεκνων οικογενειών με  τις πολύτεκνες,
 -Να αφαιρεθούν τα δημοτικά τέλη από τις τρίτεκνες οικογένειες,
Οι απαντήσεις που έλαβε είναι οι ακόλουθες:
-Θα εξετασθεί το οικονομικό κόστος όσον αφορά το χαράτσι προκειμένου να μην πληρώνουν οι τρίτεκνες οικογένειες για ένα έτος,
-Για τα άτοκα δάνεια δεν είναι τόσο εύκολο  αλλά θα το εξετάσει,
-Όσον αφορά την πρόταση για την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, αν και είναι πολύ δύσκολο, λόγω πολλών παραγόντων που είναι πέραν της Κυβερνήσεως θα το εξετάσει.
 
Ο Δήμαρχος της Κεφαλλονιάς υποσχέθηκε να απαλλαγούν οι τρίτεκνες οικογένειες από τα δημοτικά τέλη.
Της Χαλκίδας;
 
Σχόλιο: Πιστεύουμε ότι για το θέμα της εξομοιώσεως ο κ.Πρωθυπουργός, δυστυχώς, έχει ελλειπή και λανθασμένη ενημέρωση.΄Κάποιοι σύμβουλοι΄΄ ΄δυστυχώς δεν ενημερώνουν σωστά αν και έχουν κατ΄ επανάληψη έχουν ενημερωθεί με τεκμηριωμένες θέσεις μας.
 
Είναι υποχρέωση όλων μας, συνεχώς να προβάλουμε την δίκαιη και υλοποιήσιμη πρότασή μας. 
 
Πρόταση που την παρούσα περίοδο δεν έχει οικονομικό κόστος.
Περιληπτικά:
-Δεν υπάρχει η ισόβια σύνταξη
-Τα επιδόματα είναι τα ίδια με τους πολυτέκνους
-Δεν υπάρχει επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό από μειωμένα δημοτικά τέλη.Ήδη αρκετοί δήμοι έχουν αποφασίσει και παρέχουν μειωμένα δημοτικά τέλη
-Στα μέσα μεταφοράς, ομοίως διότι:Αρκετά ΚΤΕΛ ήδη παρέχουν μειώσεις στα εισιτήρια, ενώ καμμία απάντηση δεν έχουμε λάβει ακόμα από τα ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας στο αίτημά μας για μείωση στα εισιτήρια. Οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες ήδη δίνουν μείωση στα ναύλα των πλοίων.
-Ένα εμπόδιο σοβαρό που στο παρελθόν το επικαλείτο η Κυβέρνηση, οι προσλήψεις εκπαιδευτικών, τώρα είναι άνευ περιεχομένου καθότι έχουν σταματήσει οι προσλήψεις.
 
Και κάτι ακόμη που ίσως φαίνεται παράδοξο αλλά στην πράξη είναι γεγονός.
Έχουμε αναγνωρισθεί ως πολύτεκνοι από την Κυβέρνηση…ΔΙΟΤΙ:
(Το ακόλουθο κείμενο στάλθηκε στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης)
΄΄Διαπιστώνουμε, ότι το τελευταίο διάστημα(δύο ετών) οι όποιες ακόμα διατάξεις που ορίζουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους τρίτεκνους έχουν γίνει η δεξαμενή όπου εντάσσονται με διάφορες ΄΄γνωμοδοτήσεις΄΄ και άλλες(η;) κατηγορίες. Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα:
            -Σύμφωνα με την σχετική ΥΑ του ΥΠΕΠΘ: Β4ΛΥ9-Σ7Π Φ.251/ 69217/Β6 19 06 2012  εντάχθηκαν στην ειδική περίπτωση των τριτέκνων της Φ. 252/49254/ Β6/02-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Ψ9-ΠΓΨ:΄΄.. Έλληνες πολίτες όσο και οι αλλοδαποί (που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 του ν. 3454/2006) οι έχοντες βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής τους κατάστασης άνω των τριών ζώντα τέκνα, αλλά δεν διαθέτουν πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε. για διάφορους λόγους …και δεν αποδεικνύουν έτσι την πολυτεκνική τους ιδιότητα΄΄.
ΣΧΟΛΙΟ: Σημαίνει, ότι δεν είναι πολύτεκνοι (καταργούμε βιολογικούς νόμους) και ορίζουμε κατά το δοκούν;Οι συνέπειες αυτής της διάταξης είναι να εισέρχονται πλέον λιγότεροι τρίτεκνοι φοιτητές. Απόδειξης αυτού είναι η μικρότερη αναλογία εισακτέων το 2012 και 2013 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
               -Σύμφωνα με Άρθρο 40 του Ν.4141 ΦΕΚ 81Α 2013 το Ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων«1. Καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ' έτος για κάθε τέκνο».
ΣΧΟΛΙΟ:Αυτό σημαίνει ότι έστω και ένα τέκνο εάν δεν είναι εξαρτώμενο τότε ο γονέας δεν είναι δικαιούχος αυτού του επιδόματος. Από αυτό το κριτήριο ο μεγαλύτερος αριθμός των οικογενειών που έχουν τεθεί εκτός είναι τρίτεκνοι από ότι άλλες κατηγορίες. Και πάλι τιμωρία των τριτέκνων.
            -Σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση του ΥΔΜΗΔ στην παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), με το άρθρο 12 του N.4210 ΦΕΚ 254 Α΄ 2013 εντάσσονται στην κατά προτεραιότητα στην μετάταξη και οι πολύτεκνοι υπάλληλοι. 
ΣΧΟΛΙΟ: Που σημαίνει μικρότερος αριθμός τριτέκνων να μεταταχθούν-μετακινηθούν καθότι θα υπολογίζονται και οι πολύτεκνοι. Δηλαδή για τους πολυτέκνους στο θέμα διαθεσιμότητα-κινητικότητα έχουμε ΄΄ δύο τιμωρίες ΄΄. Η 1η που δεν εξαιρέθηκαν από την διαθεσιμότητα και η 2η που μειώνονται οι όποιες θέσεις που θα μπορούσαν να μετακινηθούν. Με συνέπεια μεγαλύτερος αριθμός να οδηγείται στην απόλυση όταν εκπνεύσει ο χρόνος της διαθεσιμότητας(8μηνο;).
            Έχοντας στο νού τις ενδεικτικές αυτές περιπτώσεις, επί της ουσίας και με γνωμοδοτήσεις εξισώνονται οι τρίτεκνοι με τους πολυτέκνους, γιατί να μην υιοθετηθεί  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ η δίκαιη και υλοποιήσιμη πρότασή μας για εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους; ΓΙΑΤΙ επικαλούμασθε , ότι πολύτεκνοι μπορούν να  ενταχθούν σε διατάξεις για τριτέκνους  και δεν μπορεί να ισχύσει και το αντίστροφο;Είναι πίστη μας ότι δεν πρέπει να υπάρχει πλέον αυτή η διαφορά. Τρίτεκνος είναι πολύτεκνος. Πέραν των εμπεριστατωμένων μελετών και προτάσεων από έγκριτους φορείς και επιστήμονες και στη νομοθετική πρακτική πλέον έγινε αποδεκτό de facto και εφαρμόζεται. ΄΄
 

 
          Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
   Σταύρος Πουρτουλίδης                                    Πουλάκης Γεράσιμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου