ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ (ΠΕΣΠΟ3Τ) ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013:ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ;

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
                                                                           Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στη Χώρα μας. Πηγή των στοιχείων αυτών είναι τα Ληξιαρχεία όλων των Δήμων στα οποία δηλώνονται οι γεννήσεις, οι θάνατοι, οι γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης που καταγράφονται στην Ελλάδα

Ι. Φυσική μεταβολή
Η φυσική μεταβολή του πληθυσμού (δηλαδή η μεταβολή που οφείλεται μόνον στη διαφορά των γεννήσεων - θανάτων χωρίς συνυπολογισμό της μετανάστευσης) παρουσίασε αρνητική εξέλιξη, 
με φυσική μείωση του πληθυσμού κατά  17.660 άτομα.
(Πίνακας 1, Διάγραμμα 1).
Πίνακας 1. Γεννήσεις ζώντων - Θάνατοι 1931 – 2013
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
1931    199.243         114.369         84.874
1950    151.134           53.755         97.379
1960    157.239           60.563         96.676
1970    144.928          74.009          70.919
1980    148.134          87.282          60.852
1990    102.229         94.152            8.077
2000    103.274        105.170          -1.896
2010    114.766        109.084           5.682
2011   106.428         111.099         -4.671
2012   100.371         116.668       -16.297
2013     94.134         111.794       -17.660
 Πληροφορίες:Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού & Αγοράς Εργασίας
Τμήμα Φυσικής & Μεταναστευτικής/Κίνησης Πληθυσμού
Κων/νος Βούλγαρης/Τηλ.: 2131352172/E-mailk.voulgaris@statistics.gr
ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΣΠΟ3Τ:ΣΤΗΝ 10ΕΤΙΑ 2000-2010 Η ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΗΛΘΕ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΜΕΤΡΑ ΘΕΤΙΚΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ 10ΕΤΙΑΣ.ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΑΦΗΣ ΟΤΙ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΕΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΤΑΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΑΝΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΡΑΓΔΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ.ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 2008 ΕΙΧΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ.ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ  ΄ΆΥΤΊ΄΄ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ΔΕΝ ΙΔΡΩΝΕΙ.
ΙΙ. Γεννήσεις
Οι γεννήσεις στην Ελλάδα, κατά το 2013, ανήλθαν σε 94.134 (48.430 αγόρια και 45.704
κορίτσια), παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,21 % σε σχέση με το 2012, που είχαν ανέλθει σε 100.371 (51.654 αγόρια και 48.717 κορίτσια) . Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες κατά το 2013 ανήλθαν σε 376, μειωμένες κατά 15,7 % σε σχέση με το 2012 που είχαν ανέλθει σε 446. (Πίνακας 2).
Σχετικά με την υπηκοότητα της μητέρας , το 2013 καταγράφηκαν 80.940 γεννήσεις από Ελληνίδες (ποσοστό 85,98%) και 13.194 από αλλοδαπές (ποσοστό 14,02%). Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2012 ήταν 84.851 (ποσοστό 84,54%) από ελληνίδες μητέρες και 15.520 (ποσοστό 15,46%) από αλλοδαπές .
ΣΧΟΛΙΟ ΠΕΣΠΟ3Τ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ           ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΧΑΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΓΑΙΝΕΙ
 
Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση, το 2013, ήταν 31,85 έτη, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2012, που η αντίστοιχη μέση ηλικία ήταν 31,57 έτη.
 ΣΧΟΛΙΟ ΠΕΣΠΟ3Τ:ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ.ΕΠΙΣΗΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ.
Οι γεννήσεις εκτός γάμου το 2013 σε απόλυτους αριθμούς, παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το 2012 και ανήλθαν σε 6.337 (ποσοστό 6,7% επί του συνόλου των γεννήσεων) από 7.640 (ποσοστό 7,6% επί του συνόλου των γεννήσεων) που ήταν το 2012 (Πίνακας 2).
 Ι Ι I . Θάνατοι
Οι θάνατοι, κατά το 2013, παρουσίασαν μείωση κατά 4,15 % και ανήλθαν σε 111.794,(57.627 άντρες και 54.167 γυναίκες) έναντι 116.670 (60.137 άντρες και 56.533 γυναίκες) που ήταν το 2012. (Πίνακες 1 και 2 & Διαγράμματα 1 και 2).
Η μέση ηλικία κατά τον θάνατο, κατά το 2013, ανήλθε στα 75,25 έτη για τους άνδρες και 80,85 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2012, (για της άντρες το 2012 ήταν 74,79 έτη και για τις γυναίκες ήταν 80,64 έτη) .
Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000
γεννήσεις ζώντων) από 2,91 το 2012, αυξήθηκε στο 3,69 κατά το 2013.
Ο δείκτης νεογνικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών
ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) το 2013 αυξήθηκε στο 2,63 από 1,89 το 2012 και ο δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας (γεννήσεις νεκρών και θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας ανά 1.000 γεννήσεις) το 2013 αυξήθηκε στο 5,79 από 5,64 το 2012.
Αναλυτικά, σε σύνολο 347 θανάτων βρεφών, τα 76 ήταν μικρότερα της 1 μέρας και 248 ήταν μικρότερα του 1 μηνός.
Πίνακας 2. Γεννήσεις – Θάνατοι 2009 – 2013
                                          2009        2010        2011      2012        2013      Μεταβολή 2013/2012
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΖΩΝΤΩΝ  117.433  114.766   106.428  100.371    94.134                   -6,21%
Άρρενες                            60.832    59.127      54.862    51.654   48.430                   -6,24%
Θήλεις                              57.101    55.639       51.566   48.717    45.704                  -6,18%
Μητέρες Ελληνίδες          95.637     93.192       87.426   84.851   80.940                   -4,61%
Μητέρες Αλλοδαπές        22.296     21.574      19.002    15.520   13.194                 -14,99%
Γεννήσεις εντός γάμου*
                                       110.184   106.415     98.579    92.731    87.797                    -5,32%
Γεννήσεις εκτός γάμου
                                          7.749       8.351       7.849      7.640       6.337                  -17,05%
Μέση ηλικία της μητέρας
                                       31,05          31,20     31,40       31,57      31,85                       0,89%
ΘΑΝΑΤΟΙ                     108.316      109.084     111.099      116.670      111.794        -4,18%
Γεννηθέντα νεκρά                505            500            431             446           376        -15,70%
Θάνατοι βρεφών                 371            436            357             293           347         18,43%
Δείκτης βρεφικής θνησιμότητας
                                               3,15            3,80           3,35             2,92         3,69     26,28%
Μέση ηλικία ανδρών
κατά τον θάνατο                     73,84          74,23          74,82           74,79        75,26       0,63%
Μέση ηλικία γυναικών
κατά τον θάνατο                     79,90          80,14        80,44             80,64        80,85       0,26%
* Περιλαμβάνονται και οι γεννήσεις εντός συμφώνου συμβίωσης
 
Πίνακας 3. Γεννήσεις ζώντων & Θάνατοι ανά Περιφέρεια έτους 2013 *
                                  ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ  ΖΩΝΤΩΝ              ΘΑΝΑΤΟΙ         ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ                              94.134                              111.794                         -17.660
Αν. Μακεδονία και Θράκη      5.104                                  7.041                           -1.937
Κεντρική Μακεδονία            16.138                                19.064                            -2.926
Δυτική Μακεδονία                 2.151                                  3.196                            -1.045
Ήπειρος                                2.644                                  3.843                            -1.199
Θεσσαλία                             6.024                                   8.127                            -2.103
Στερεά Ελλάδα                     4.150                                   5.968                            -1.818
Ιόνια Νησιά                           1.872                                   2.379                               -507
Δυτική Ελλάδα                     5.664                                   7.366                            -1.702
Πελοπόννησος                    4.433                                    6.851                            -2.418
Αττική                                34.713                                  36.884                             -2.171
Βόρειο Αιγαίο                      1.639                                    2.303                                -664
Νότιο Αιγαίο                        3.095                                    2.558                                  537
Κρήτη                                 6.339                                     5.579                                 760
Εξωτερικό                             168                                        635                               -467
ΣΧΟΛΙΟ ΠΕΣΠΟ3Τ:ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
                                
 
Διάγραμμα 2. Γεννήσεις & Θάνατοι ανά Περιφέρεια έτους 2013 *
* Κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας και του θανόντα

 ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΕΦΗΣΥΧΑΖΕΤΕ  ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ;


 
Αδροί Δείκτες γεννητικότητας και θνησιμότητας γειτονικών και Ευρωμεσογειακών
χωρών 2013(Γεννήσεις/Θάνατοι ανά 1.000 κατοίκους)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου