ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Δωρεάν Διανομή Τροφίμων Έτους 2013.

  Σας γνωρίζουμε ότι , οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων του έτους 2013 θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Συλλόγου, τα παρακάτω δικαιολογητικά επικυρωμένα έως 31/3/2013:

 1.Αίτηση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα (θα τη βρείτε στο γραφείο του συλλόγου).

 2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 για τη συμμετοχή του δικαιούχου στο πρόγραμμα μέσω ενός μόνο φορέα υλοποίησης (θα τη βρείτε στο γραφείο του συλλόγου).
 3.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου , ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.
 4.Πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 5.Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος .Σε περίπτωση μη παραλαβής του τελευταίου εκκαθαριστικού  ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από τη Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη απο τη Δ.Ο.Υ.
 6.Έγγραφα απο Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ) που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.


Το εισόδημα κατά περίπτωση για ένταξη στο πρόγραμμα κλιμακώνεται όπως φαίνεται παρακάτω:


Ατομικό Εισόδημα     12000 Ευρώ
Σύζυγος                          15600 Ευρώ
1ο Παιδί                         19200 Ευρώ
2ο Παιδί                         22800 Ευρώ
3ο Παιδί                         27600 Ευρώ 
   Επιπλέον το εισόδημα των 12000 Ευρώ προσαυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ή δυσίατα νοσήματα .
   Επίσης το εισόδημα των 12000 Ευρώ προσαυξάνεται κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
   Τα προς διανομή τρόφιμα υπολογίζονται ανά οικογένεια λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών τους (γονείς και προστατευόμενα τέκνα), και παραλαμβάνονται στο τέλος του χρόνου.    ΠΡΟΣΟΧΗ
 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ.
 ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ.


  Τα μέλη του Συλλόγου που μένουν στους Δήμους εκτός του Δήμου Χαλκιδέων μπορούν να προμηθεύονται τα δυο πρώτα δικαιολογητικά από τα κατά τόπους ΚΕΠ από τη Δευτέρα 4/3/2013.


ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΗΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ      16.00 - 18.00

ΤΡΙΤΗ            17.00 - 19.00

ΠΕΜΠΤΗ      17.00 - 19.00

ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ 22 ΤΗΛ. 22210 27568

   Για ανανέωση της κάρτας για το 2013 απαιτείται ετήσια συνδρομή 15 ευρώ, ενώ για νέες εγγραφές χρειάζεται να προσκομίσετε ακόμα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και από μία φωτογραφία των μελών που είναι άνω των 17 ετών.

   Τα μέλη του συλλόγου από την υπόλοιπη Εύβοια που θέλουν να στείλουν τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, πρέπει να τα στείλουν στη διεύθυνση Τ.Θ. 18636.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου