ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013


ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΕΩΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
 
 ΓΙ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 
  ΩΣ ΕΞΗΣ :
 
ΤΡΙΤΗ 4/6/2013 : 17.00 - 19.00
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6/2013 : 10.00 - 12.00

ΠΕΜΠΤΗ 6/6/2013 : 17.00 - 19.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/6/2013 : 10.00 - 12.00 

ΤΗΛ. 22210 27568
 
 
 Κριτήρια επιλεξιμότητας
Α. Κριτήριο επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων.  Το κριτήριο επιλεξιμότητας διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων   και είναι:
1. Για 1 άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2. Για την οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος   ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι  και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και  δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και  τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3,  το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία  67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται  κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα  ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία  67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται  άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Δήλωση (δίνεται από τον Σύλλογο) με πλήρη τα στοιχεία, καθώς και να αναγράφονται τα ΑΦΜ και των δύο συζύγων, με επικυρωμένη την υπογραφή
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος
3. Επικυρωμένη άδεια διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου