ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΤΡΟΦΙΜΩΝ                      Αρ.Πρωτ.: 2115Α
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                    Αθήνα , 12-6-2013
Α.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π .Α.Π.ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
Τηλ. 210 2125040, 2125111
Β.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΕΛΑΙΑΣ
Τηλ. 210 2124224
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Τηλ. 210 2125744
                                                                             ΠΡΟΣ:1. Δ/νσεις ΑΟΚ των ΠΕ της χώρας
                                                                                        2. Γεν. Δ/νσεις ΑΟΚ των Περιφερειών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σας γνωρίζουμε την παράταση των προβλεπόμενων προθεσμιών για την υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

1.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου συμμετοχής από τους επιλέξιμους φορείς εκπροσώπησης  Δικαιούχων στις ΔΑΟΚ(άρθρο 6 παρ. 4) η 21η Ιουνίου2013.
Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποβολής του φακέλου συμμετοχής γίνονται δεκτές και οι αναδρομικές θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής των αιτούντων δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση στους φορείς εκπροσώπησης μέχρι 31 Μαΐου 2013.

2.Καταληκτική ημερομηνία αποστολής από τις ΔΑΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ του συγκεντρωτικού πίνακα του άρθρου 6 παρ. 5, η 12η  Ιουλίου2013.

3.Καταληκτική ημερομηνία αποστολής του συγκεντρωτικού μητρώου τελικών δικαιούχων  από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ(Δ30) (άρθρο 6 παρ. 6) η19ηΙουλίου2013.
4.Οριστικοποίηση του πίνακα τελικών δικαιούχων (άρθρο 6 παρ. 8) μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2013.

Εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση των προθεσμιών διότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εκ νέου παράτασης για την έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος του 2013.


                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                           Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Αθ. ΤΣΑΥΤΑΡΗ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Α.Π. & Δ.Δ.κ. Δ. ΜΕΛΑ
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π.- ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π.- ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ
7. ΟΠΕΚΕΠΕ– Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου