ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2013

 Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων οι κάτωθι ποσότητες: 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

α. Ζώνη 2: 1.260.000 κιλά ζυμαρικών στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας,) διανέμονται 6(έξι) κιλά ανά άτομο (σύνολο 238.362 κιλά) στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών (σύνολο 1.021.637 κιλά), ως εξής : 

14(δεκατέσσερα) κιλά ανά οικογένεια με 2 μέλη
20(είκοσι) κιλά ανά οικογένεια με 3 μέλη
27(είκοσι επτά) κιλά ανά οικογένεια με 4 μέλη
33(τριάντα τρία) κιλά ανά οικογένεια με 5 μέλη
40(σαράντα) κιλά ανά οικογένεια με 6 μέλη
47(σαράντα επτά) κιλά ανά οικογένεια με 7 μέλη
54(πενήντα τέσσερα) κιλά ανά οικογένεια με 8 μέλη
57(πενήντα επτά) κιλά ανά οικογένεια με 9 μέλη
58(πενήντα οκτώ) κιλά ανά οικογένεια με 10 μέλη
61(εξήντα ένα) κιλά ανά οικογένεια με 11 μέλη
64(εξήντα τέσσερα) κιλά ανά οικογένεια με 12 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας ζυμαρικών τη
Ζώνη 2 δε θα είναι λιγότερο από 1.260.000 κιλά.
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων οι κάτωθι ποσότητες:
 α. Ζώνη 2: 505.777 λίτρα εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
 Ι.στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα//μονάδες φιλοξενίας) διανέμονται 3(τρία) λίτρα ανά άτομο, (σύνολο 119.181λίτρα)
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών, (σύνολο 386.592 λίτρα), ως εξής: 
6(έξι) λίτρα ανά οικογένεια με 2 μέλη
8(οκτώ) λίτρα ανά οικογένεια με 3 μέλη
10(δέκα) λίτρα ανά οικογένεια με 4 μέλη
12(δώδεκα) λίτρα ανά οικογένεια με 5 μέλη
12(δώδεκα) λίτρα ανά οικογένεια με 6 μέλη
13(δεκατρία) λίτρα ανά οικογένεια με 7 μέλη
14(δεκατέσσερα) λίτρα ανά οικογένεια με 8 μέλη
15(δεκαπέντε) λίτρα ανά οικογένεια με 9 μέλη
15(δεκαπέντε) λίτρα ανά οικογένεια με 10 μέλη
16(δεκαέξι) λίτρα ανά οικογένεια με 11 μέλη
17(δεκαεπτά) λίτρα ανά οικογένεια με 12 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στη Ζώνη 2 δε θα είναι λιγότερο από 505.777 λίτρα.

Η εναπομείνασα ποσότητα των τεσσάρων (4) λίτρων, στη Ζώνη 2, διανέμεται στο Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού - Σύλλογος παιδιών Ελλάδας και Κύπρου" (Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών).

ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ

α. Ζώνη 2: 85.350 κιλά τυρί γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ
Ι.στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας) διανέμεται 1(ένα) πακέτο ανά άτομο, (σύνολο 39.727 πακέτα του μισού κιλού)
2.στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, (σύνολο 130.969 πακέτα του μισού κιλού) ως εξής : 
2(δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη
3(τρία) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη
3(τρία) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη
4(τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
4(τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη
7(επτά) πακέτα ανά οικογένεια με 7 μέλη
10(δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 8 μέλη
10(δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 9 μέλη
10(δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 10 μέλη
11(έντεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 11 μέλη
12(δώδεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 12 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας Γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ στη Ζώνη 2 δε θα είναι λιγότερο από 85.350 κιλά.

 Η εναπομείνασα ποσότητα των τεσσάρων (4) πακέτων, στη Ζώνη 2, διανέμεται στο Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού - Σύλλογος παιδιών Ελλάδας και Κύπρου" (Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών). 
 

 ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ

 Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων  οι κάτωθι ποσότητες:
α. Ζώνη 2: 128.786 κιλά τυρί κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ
1.  στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας) διανέμεται 1(ένα) πακέτο ανά άτομο, (σύνολο 39.727 πακέτα του μισού κιλού)
 2.  Στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, (σύνολο 217.843 πακέτα του μισού κιλού) ως εξής :
2(δύο) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη
4(τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη
6(έξι) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη
9(εννιά) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
10(δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη
13(δέκατρία) πακέτα ανά οικογένεια με 7 μέλη
15(δεκαπέντε) πακέτα ανά οικογένεια με 8 μέλη
15(δεκαπέντε) πακέτα ανά οικογένεια με 9 μέλη
16(δεκαέξι) πακέτα ανά οικογένεια με 10 μέλη
21(εικοσιένα) πακέτα ανά οικογένεια με 11 μέλη
21(εικοσιένα) πακέτα ανά οικογένεια με 12
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας τυριού κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ στη Ζώνη 2 δε θα είναι λιγότερο από 128.786 κιλά.

 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ


 Διανέμονται στους δικαιούχους απόρους της χώρας, βάσει του προγράμματος της Ε.Ε. Δωρεάν διανομή τροφίμων έτους 2013, μέσω των φορέων δικαιούχων  οι κάτωθι ποσότητες:
α. Ζώνη 2: 194.515 κιλά τυρί φέτα ΠΟΠ
1.  στα άπορα άτομα (περιλαμβάνονται σιτιζόμενα άτομα/μονάδες φιλοξενίας) διανέμονται 2(δύο) πακέτα ανά άτομο, (σύνολο 79.454 πακέτα του μισού κιλού)
2.    στις οικογένειες διανέμονται ανάλογα με τα μέλη τους, (σύνολο 309.574 πακέτα του μισού κιλού) ως εξής:
4(τέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 2 μέλη
7(επτά) πακέτα ανά οικογένεια με 3 μέλη
8(οκτώ) πακέτα ανά οικογένεια με 4 μέλη
10(δέκα) πακέτα ανά οικογένεια με 5 μέλη
12(δώδεκα) πακέτα ανά οικογένεια με 6 μέλη
14(δεκατέσσερα) πακέτα ανά οικογένεια με 7 μέλη
15(δεκαπέντε) πακέτα ανά οικογένεια με 8 μέλη
16(δεκαέξι) πακέτα ανά οικογένεια με 9 μέλη
17(δεκαεπτά) πακέτα ανά οικογένεια με 10 μέλη
18(δεκαοκτώ) πακέτα ανά οικογένεια με 11 μέλη
20(είκοσι) πακέτα ανά οικογένεια με 12 μέλη
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας τυριού φέτα ΠΟΠ τη Ζώνη 2 δε θα είναι λιγότερο από 194.515 κιλά.

ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ 2 ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΥΒΟΙΑ


Οι ανάδοχες εταιρείες EURIMAC Α.Ε., ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ABEE, NUTRIA Α.Ε., Ένωση εταιρειών EURICOM HELLAS Α.Ε. & ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ καλούνται να προβούν στην υλοποίηση του προγράμματος και την ολοκλήρωση της διανομής των τροφίμων στους δικαιούχους έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. Share ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Μετεγγραφές Δημόσιων ΙΕΚ 2013 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκηρύξεις δημοσίου Οκτωβρίου 2013 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πρόγραμμα κατάρτισης για 450 εργαζόμενους στον Τουρισμό ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ dik facedik twitterdik gmaildik linkedindik bookmark ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 27946 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσω κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ 27946 προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία Ένσταση ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ Αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας πεντάμηνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αλλαγές στον φόρο ακινήτων και αγροτεμαχίων ΕΣΠΑ επιδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέα αποτελέσματα Χωρίς τέλη κυκλοφορίας οι ΑμεΑ Επιδότηση από το ΕΣΠΑ όσοι πληρούν τα κριτήρια ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Μειώνονται οι μισθοί για τους εμποροϋπαλλήλους με ατομικές συμβάσεις Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης από το Ινστιτούτο Εμπορίου Την άλλη εβδομάδα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη βουλή Πρόγραμμα κατάρτισης για 450 εργαζόμενους στον Τουρισμό Τέλη Κυκλοφορίας 2014 εκτύπωση από 4/11 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [Started by liza] ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ Started by liza ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ 9 ΜΗΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΤΑΝ ΓΙΑ 12 ΑΛΛΑ ΤΟ ΔΙΕΚΟΨΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟ... πριν από 3 ώρες 1 38 [Started by sarantos] ΑΠΟΡΙΑ!!!!! Started by sarantos ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ !!!!!!!! ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΛΕΕΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΑΝΕΞΑ... πριν από 3 ώρες 1 45 [Started by Melba] Γαμος και γέννηση το 2013 , δικαιούμαι επίδομα παι... Started by Melba Καλησπέρα , θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση γάμου και γέννησης τέκνου εντός του ... πριν από 8 ώρες 1 87 dik rota ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαιολογητικά για την βεβαίωση λειτουργίας επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων Δικαιολογητικά για την βεβαίωση λειτουργίας επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων Τα δικαιολογητικά που… Διαβάστε το άρθρο ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την… Διαβάστε το άρθρο ΑΙΤΗΣΕΙΣ Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Χορήγηση… Διαβάστε το άρθρο Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας… Διαβάστε το άρθρο

www.dikaiologitika.gr

Οι ανάδοχες εταιρείες EURIMAC Α.Ε., ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ABEE, NUTRIA Α.Ε., Ένωση εταιρειών EURICOM HELLAS Α.Ε. & ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ καλούνται να προβούν στην υλοποίηση του προγράμματος και την ολοκλήρωση της διανομής των τροφίμων στους δικαιούχους έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. Share ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Μετεγγραφές Δημόσιων ΙΕΚ 2013 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκηρύξεις δημοσίου Οκτωβρίου 2013 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πρόγραμμα κατάρτισης για 450 εργαζόμενους στον Τουρισμό ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ dik facedik twitterdik gmaildik linkedindik bookmark ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 27946 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσω κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ 27946 προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία Ένσταση ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ Αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας πεντάμηνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αλλαγές στον φόρο ακινήτων και αγροτεμαχίων ΕΣΠΑ επιδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέα αποτελέσματα Χωρίς τέλη κυκλοφορίας οι ΑμεΑ Επιδότηση από το ΕΣΠΑ όσοι πληρούν τα κριτήρια ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Μειώνονται οι μισθοί για τους εμποροϋπαλλήλους με ατομικές συμβάσεις Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης από το Ινστιτούτο Εμπορίου Την άλλη εβδομάδα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη βουλή Πρόγραμμα κατάρτισης για 450 εργαζόμενους στον Τουρισμό Τέλη Κυκλοφορίας 2014 εκτύπωση από 4/11 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [Started by liza] ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ Started by liza ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ 9 ΜΗΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΤΑΝ ΓΙΑ 12 ΑΛΛΑ ΤΟ ΔΙΕΚΟΨΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟ... πριν από 3 ώρες 1 38 [Started by sarantos] ΑΠΟΡΙΑ!!!!! Started by sarantos ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ !!!!!!!! ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΛΕΕΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΑΝΕΞΑ... πριν από 3 ώρες 1 45 [Started by Melba] Γαμος και γέννηση το 2013 , δικαιούμαι επίδομα παι... Started by Melba Καλησπέρα , θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση γάμου και γέννησης τέκνου εντός του ... πριν από 8 ώρες 1 87 dik rota ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαιολογητικά για την βεβαίωση λειτουργίας επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων Δικαιολογητικά για την βεβαίωση λειτουργίας επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων Τα δικαιολογητικά που… Διαβάστε το άρθρο ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την… Διαβάστε το άρθρο ΑΙΤΗΣΕΙΣ Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Χορήγηση… Διαβάστε το άρθρο Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας… Διαβάστε το άρθρο

www.dikaiologitika.gr
Οι ανάδοχες εταιρείες EURIMAC Α.Ε., ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ABEE, NUTRIA Α.Ε., Ένωση εταιρειών EURICOM HELLAS Α.Ε. & ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΥΤΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ καλούνται να προβούν στην υλοποίηση του προγράμματος και την ολοκλήρωση της διανομής των τροφίμων στους δικαιούχους έως την 31η Δεκεμβρίου 2013. Share ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Μετεγγραφές Δημόσιων ΙΕΚ 2013 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκηρύξεις δημοσίου Οκτωβρίου 2013 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Πρόγραμμα κατάρτισης για 450 εργαζόμενους στον Τουρισμό ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ dik facedik twitterdik gmaildik linkedindik bookmark ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 27946 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο μέσω κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ 27946 προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία Ένσταση ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ Αποτελέσματα κοινωφελούς εργασίας πεντάμηνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αλλαγές στον φόρο ακινήτων και αγροτεμαχίων ΕΣΠΑ επιδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέα αποτελέσματα Χωρίς τέλη κυκλοφορίας οι ΑμεΑ Επιδότηση από το ΕΣΠΑ όσοι πληρούν τα κριτήρια ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Μειώνονται οι μισθοί για τους εμποροϋπαλλήλους με ατομικές συμβάσεις Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης από το Ινστιτούτο Εμπορίου Την άλλη εβδομάδα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη βουλή Πρόγραμμα κατάρτισης για 450 εργαζόμενους στον Τουρισμό Τέλη Κυκλοφορίας 2014 εκτύπωση από 4/11 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ [Started by liza] ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ Started by liza ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ 9 ΜΗΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΤΑΝ ΓΙΑ 12 ΑΛΛΑ ΤΟ ΔΙΕΚΟΨΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟ... πριν από 3 ώρες 1 38 [Started by sarantos] ΑΠΟΡΙΑ!!!!! Started by sarantos ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ !!!!!!!! ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΛΕΕΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΑΝΕΞΑ... πριν από 3 ώρες 1 45 [Started by Melba] Γαμος και γέννηση το 2013 , δικαιούμαι επίδομα παι... Started by Melba Καλησπέρα , θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση γάμου και γέννησης τέκνου εντός του ... πριν από 8 ώρες 1 87 dik rota ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαιολογητικά για την βεβαίωση λειτουργίας επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων Δικαιολογητικά για την βεβαίωση λειτουργίας επιχειρήσεων υδροθεραπευτηρίων Τα δικαιολογητικά που… Διαβάστε το άρθρο ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά για την… Διαβάστε το άρθρο ΑΙΤΗΣΕΙΣ Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Χορήγηση… Διαβάστε το άρθρο Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας… Διαβάστε το άρθρο

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου