ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ - ΚΥΑ ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η  Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)
115 22  Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ   ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115,6944364283  e-mail:pespo3t@yahoo.gr
Αρ. πρωτ.:015/2016           Αθήνα 16 Μαΐου 2016
 
ΠΡΟΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΓΗΣ
            κα ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΚΟΙΝ.:ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
           κ. ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΚΟ
 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
 
Με έκπληξη και απορία διαπιστώνουμε ότι στην κοινή υπουργική απόφαση που υπογράψατε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη και που συμπληρώνει την ΚΥΑ 3320/89565/13-08-2015 (ΦΕΚ Β΄1701), δεν εντάξατε και τις τρίτεκνες οικογένειες με ανάλογο εισόδημα(17.280 ευρώ) ενώ πολύτεκνη οικογένεια με τρία τέκνα προστατευόμενα είναι ενταγμένη. Σαφέστατα, είναι άνιση και άδικη η αντιμετώπιση και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκ παραδρομής δεν περιελήφθηκε η τρίτεκνη οικογένεια. Για το εν λόγω θέμα μας είχατε διαβεβαιώσει, σε συνάντησή μας μαζί σας ότι θα αντιμετωπισθεί θετικά.
Επίσης, όσον αφορά το ΤΕΒΑ, σας γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των επικεφαλής των Κοινωνικών Συμπράξεων(Κ.Σ.) αρνούνται να δεχθούν τους συλλόγους τριτέκνων και πολυτέκνων, που ακόμη δεν έχουν λάβει την πιστοποίηση ως φορείς και εθελοντικής δράσης, ως εταίρους. Επίσης δεν δίνουν στους προαναφερόμενους συλλόγους την δυνατότητα να δέχονται αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα ωφελουμένων τριτέκνων και πολυτέκνων. Αυτή η στάση των ανωτέρω Κ.Σ.  έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα καθοριζόμενα με σαφήνεια στο ΔΤ του Γραφείου Τύπου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015. Συγκεκριμένα στο ΔΤ ορίζεται ότι: ΄΄Οι ωφελούμενοι μπορούν  να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ είτε ιδιωτικά από τον προσωπικό τους υπολογιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/, είτε στα σημεία που έχει ορίσει ο Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, είτε στις άτυπες Δομές.΄΄. Στις άτυπες δομές περιλαμβάνονται και οι Σύλλογοι τριτέκνων και πολυτέκνων που δεν έχουν ακόμη λάβει την πιστοποίηση.
 
Κατόπιν των εν συντομία ανωτέρω αναφερομένων, παρακαλούμε για:
α. την ένταξη και των τρίτεκνων οικογενειών στους δικαιούχους με ανάλογο εισόδημα που προβλέπεται για τους πολυτέκνους όσον αφορά την ΚΥΑ 3320/89565/13-08-2015 (ΦΕΚ Β΄1701),
β. την παροχή διευκρινήσεων προς τους επικεφαλής εταίρους των κοινωνικών συμπράξεων στα πλαίσια υλοποιήσεως του ΕΠΙΧ Ι/ΤΕΒΑ ότι και οι σύλλογοι τριτέκνων και πολυτέκνων δύναται να ενταχθούν ως κανονικοί εταίροι και να δέχονται τόσο αιτήσεις ωφελουμένων τριτέκνων και πολυτέκνων αλλά και να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες. Βεβαίως, ήδη οι σύλλογοι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες πιστοποιήσεως αλλά λόγω του ότι απαιτείται αρκετός χρόνος(6 μήνες)  θεωρούμε αναγκαία την αποδοχή των προτάσεών μας.
Τέλος επανερχόμασθε στο αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας προκειμένου να δρομολογηθούν ενέργειας που αφορούν την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδος μας και ειδικότερα την βασική μας πρόταση για χαρακτηρισμό των γονέων με τρία τέκνα ως πολυτέκνους.

Με τιμή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου