ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ -ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη του Συλλόγου μας , ότι μετά από το σχετικό αίτημα που έστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων για μείωση των δημοτικών τελών , το αίτημα μας πέρασε από Δημοτικό Συμβούλιο και η απόφαση ήταν θετική .
Παρακάτω επισυνάπτεται η απόφαση του Συμβουλίου και περιμένουμε διευκρινιστική για τα ειδοσηματικά κριτήρα που θα ισχύουν .
 Αντίστοιχο αίτημα έχει σταλεί και στο Δήμο Χαλκιδέων και περιμένουμε να μπει στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου .
 
 
ΘΕΜΑ 3

Ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 / 2016

« Περί μείωσης ή απαλλαγής τελών σε ευπαθείς ομάδες , για το έτος 2017

και εφεξής»
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, για το οικονομικό έτος 2017 και εφεξής, την εφαρμογή μειωμένων

κοινωνικών τιμολογίων , σε ποσοστό 50 %, επί των ισχυόντων τιμολογίων των

τελών ύδρευσης, αποχέτευσης , καθαριότητας και φωτισμού , για όλες τις ευπαθείς

ομάδες του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

λαμβανομένων υπόψη και των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων της

εκάστοτε ΚΥΑ του Ν. 4320/2015


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127 /2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων-Μεσσαπίων Τα μέλη του Δ.Σ.Διρφύων - Μεσσαπίων

Κοντογιάννης Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Ψαχνά, 28/9/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Διρφύων - Μεσσαπίων

Κοντογιάννης Δημήτριος


Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων για την στήριξη του  .

Για το Δ.Σ


Η πρόεδρος                                                                             Ο Γραμματέας


Γένη - Γκάνη Φανή                                                               Γλωσσιώτης Απόστολος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου