ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο απαιτούνται:
α) αίτηση εγγραφής (έντυπο θα βρείτε στα γραφεία του συλλόγου)
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ) 15 € ετήσια συνδρομή
δ) μία (1) φωτογραφία για την έκδοση κάρτας μέλους (για τα παιδιά εκδίδεται κάρτα μέλους έως την ηλικία των 25 ετών)

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ


Σύμφωνα με την ΥΑ Αρ.Πρωτ.: 3630/87095/ 28-07-2016(ΑΔΑ: 75ΖΔ4653ΠΓ-ΤΞΤ) και την επικοινωνία που είχαμε με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μας ενημέρωσαν ότι  εντάχθηκαν στους ωφελούμενους του προγράμματος δωρεάν διανομής φρούτων (πορτοκάλια, μήλα, μανταρίνια, ακτινίδια, κ.ά.). και οι γονείς με τρία (3) προστατευόμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα έως και 14.400 ευρώ.
Καλούμε όλες τις τρίτεκνες οικογένειες, μέλη του Συλλόγου οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα παραλαβής οπωροκηπευτικών μόλις το πρόγραμμα αυτό αρχίσει να εφαρμόζεται και έχουν προστατευόμενα τέκνα και με φορολογητέο εισόδημα έως και 14.400 ευρώ να προσκομίσουν στο 
γραφείο του Συλλόγου τα ακόλουθα δικαιολογητικά έως 27/10/16  :

α. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( Εντός 2μήνου)
β. φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το φορολογικό έτος 2015
γ. Κάρτα του Συλλόγου Θεωρημένη 


Είναι αυτονόητο πως αυτοί, των οποίων τα εισοδηματικά όρια υπερβαίνουν κατά περίπτωση τα παραπάνω, δεν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα παραλαβής οπωροκηπευτικών .

** Το γραφείο του Συλλόγου θα είναι ανοιχτό για την παραλαβή των δικαιολογητικών τις ακόλουθες ημερομηνίες 13/10/16 - 20/10/16 - 27/10/16 18:00- 19:00  : 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου